Stanovení nebezpečného výrobku: jídelní hůlky, zn. CHOPSTICKS ALLOY, KOREA DESIGN

Vytvořeno: 4. 1. 2021 Poslední aktualizace: 5. 1. 2021

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

jídelní hůlky, zn. CHOPSTICKS ALLOY, KOREA DESIGN

bez značení

 
Výrobce/Země původu: neuvedeni

Distributor dle nabývacího dokladu: SAVIVA JOINT STOCK COMPANY, Ha Noi, Vietnam

Dovozce: VIVACOMEX spol. s.r.o., Evropská 2485/30a, 350 02 Cheb, IČO: 26371723

Popis výrobku: Sada černých plastových hůlek o velikosti cca 27 cm, na horním konci zdobené zlatou páskou. Sada hůlek je balena v papírové skládačce s průhledem, baleno po 20 kusech. Na přední straně je fotografie hůlek na dřevěném podkladu a texty identifikující výrobek (CHOPSTICKS ALLOY, KOREA DESIGN). Výrobek je bez dalšího značení.  

 

Odůvodnění: Laboratorními rozbory byla ve výluhu zjištěna přítomnost primárních aromatických aminů v množství 0,091 ± 0,009 mg/kg simulantu. Výrobek pro tento obsah primárních aromatických aminů nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 10 nařízení Komise (EU) č. 10/2011, o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, ve spojení s odstavcem 2 přílohy II. Bylo zjištěno, že se mj. jedná o látku  4,4´-diaminodifenylmethan (CAS No. 101-77-9) s možnými karcinogenními účinky na lidský organismus, zejm. na játra a štítnou žlázu.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při styku tohoto výrobku s potravinami nebo připravovanými pokrmy může docházet k jejich kontaminaci karcinogenními látkami a následně k jejich konzumaci.

 

Přílohy