Stanovení nebezpečného výrobku: Hrnek Lugano

Vytvořeno: 11. 12. 2015 Poslední aktualizace: 11. 12. 2015

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Hrnek Lugano, 360 ml, Item number: 04M22P6112

BANQUET® FOR YOUR HOME, EAN: 8591022232194

 

 

Výrobce/ Distributor/ Země původu: VETRO-PLUS a.s, Vocelova 1176/6, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí, IČ: 63217180/ Česká republika

 

Popis:  Jedná se skleněný průhledný hrnek o objemu 360 ml s uchem s bílým pásem po vnějším obvodu zdobeným dekorem kávových zrn, růže a s nápisy „coffee“.

 

Odůvodnění: Z okraje pro pití se uvolňuje kadmium v množství 1,36 mg na předmět a olovo v množství 15,0 mg na předmět. Výrobek pro obsah těchto prvků nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.4 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z tohoto hrnku může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickými kovy − olovem a kadmiem a následně k jejich průniku do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav. U dospělých osob se trávicím ústrojím vstřebává až 10 % přijatého množství olova. U těhotných žen a malých dětí vstřebávání stoupá až na 40 %. Olovo prochází placentou, a proto je při expozici matky exponován i plod. Expozice olovem může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy