Stanovení nebezpečného výrobku: hračka – vystřelovací náramek SUPER HEROES, MARVEL, ID code: MSH06/12

Vytvořeno: 31. 8. 2016 Poslední aktualizace: 31. 8. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

SUPER HEROES, MARVEL, ID code: MSH06/12 (hračka – vystřelovací náramek)

MARVEL TM&©2012 Marvel&Subs

 

Výrobce/ Země původu: neuvedeno

Dovozce: Egmont Polska Sp. Z.o.o., ul. Dzielna 60, 01-029 Warszava, Polsko

Distributor dle nabývacích dokladů: EGMONT ČR, s.r.o., Žirovnická 3124/1, 106 00 Praha 10 – Zahradní město

Prodejce: Robert Glos, Palackého třída 902/95, 612 00 Brno – Královo Pole, IČ: 60497769

(prodejna: Levné knihy, hala ČD, Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. V měkčené části náramku byl zjištěn DEHP v množství 13,7 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastový černý náramek s modrým vystřelovacím mechanismem a dvěma plastovými červenými vrtulemi. Výrobek je balen v blistru připevněném na barevném kartonu. Na přední straně obalu jsou uvedeny anglické nápisy identifikující výrobek, značka shody CE a piktogram výrobku nevhodného pro děti do 3 let. Na zadní straně kartonu se nachází vícejazyčné (včetně českého) varování (včetně upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let), pokyny k použití, odkaz na více informací v časopise (ten je ale prodáván samostatně), jméno a adresa dovozce a značka shody CE.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy