Stanovení nebezpečného výrobku: H.I.M. LA RIVE, Eau de Toilette

Vytvořeno: 27. 2. 2018 Poslední aktualizace: 27. 2. 2018

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

H.I.M, LA RIVE, Eau de Toilette

EAN: 5906735234336

 

Výrobce / Země původu: LA RIVE 86-300, Grudziadz, ul. Skladowa 2-6, Poland, EUROPEAN UNION, www.larive-parfums.com  / Polsko

Distributor: GELMEX spol. s.r.o., Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 26146681

Prodejce: S – Style s.r.o., Hlučínská 1631/55, 747 05 Oprava – Kateřinky, IČ: 05756316

 

Popis: Toaletní voda ve skleněném flakonu, válcovitého tvaru s mechanickým rozprašovačem a černým uzávěrem. Flakon toaletní vody je vložen do papírové skládačky modré barvy s graficky znázorněným páskem a sponou s ohraničeným textem identifikující výrobek (H.I.M) a dalším textem (LA RIVE). Na zadní straně skládačky je uveden seznam přísad, varovné cizojazyčné texty, údaj o objemu a texty (MADE IN EU, Eau de Toilette). Na spodní straně papírové skládačky je uveden výrobce, EAN kód, číslo šarže, symbol otevřeného kelímku, symbol Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Dále jsou zde uvedeny cizojazyčné texty, že výrobek byl vyroben podle normy.

 

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látek Geraniol (CAS106-24-1) v množství 0,0072 % hm., Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (CAS 31906-04-4) v množství 0,0042 % hm., Hexyl cinnamal (CAS 101-86-0) v množství 0,0012 % hm. v přípravku. To je v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, příloha č. III (ref. č. 78,79, 87), podle které musí být přítomnost těchto látek vyznačena v seznamu přísad, pokud jejich koncentrace překračuje 0,001 % v přípravcích, které se neoplachují. Jedná se o vonné látky s prokazatelným alergenním potenciálem. Proto je nutné senzitivní osoby informovat o obsahu alergenních látek tak, aby se mohly konkrétního výrobku vyvarovat.

 

Riziko vybraných vonných látek s prokazatelným alergenním potenciálem spočívá ve skutečnosti, že tyto látky jsou významnou příčinou alergických (kontaktních) dermatitid. K tomu může dojít v případě, že je senzitivní osoba, které nejsou poskytnuty potřebné informace, vystavena nadlimitnímu obsahu vybraných alergenních vonných látek. Proto takový výrobek není bezpečný ve smyslu článku 3 nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy