Stanovení nebezpečného výrobku: Gumová kačenka s mláďaty – YFM001

Vytvořeno: 30. 4. 2019 Poslední aktualizace: 30. 4. 2019

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

GUMOVÁ KAČENKA S MLÁĎATY – YFM001

EAN kód: 8594167133418

 

Výrobce dle značení/ Země původu: YIWU HAIWEI TOYS FACTORY NO. 18 LONGSAN VILLAGE YITING TOWN YIWU CITY ZHEJIANG PROVINCE/ Čína

Dovozce/ distributor dle značení: CDMC s.r.o., V Podhájí 776/30, 400 01 Ústí nad Labem, www.CDMC.cz, IČO: 02269635

Prodejce: CDMC s.r.o., V Podhájí 776/30, 400 01 Ústí nad Labem – Bukov, www.CDMC.cz, IČO: 02269635

(prodejna: CDMC, OD Prior, Tř. Budovatelů 991/9, 434 01 Most) prodejce z důvodu předběžné opatrnosti předmětný výrobek stáhl z trhu

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. V měkčených částech hračky byl zjištěn DEHP, v dospělé kachně v množství 15,4 ± 3,1 % hm., v káčatech v množství 17,2 ± 3,4 % hm., 18,4 ± 3,7 % hm. a 28,6 ± 5,7 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Hračka z měkčeného plastu – žlutá kačenka s červeným zobákem a s káčaty. Hračky jsou baleny do plastové síťky s plastovým uzávěrem a při stisku vydávají pískavý zvuk. Na břiše kačenky je nalepena bílá etiketa s názvem výrobku (GUMOVÁ KAČENKA S MLÁĎATY), kódem výrobku  YFM001 a EAN kódem (patří firmě Design YES s.r.o., Ing. Pavel Štima, Žandov 66, 403 39 Chlumec, IČO: 27350886), údaji o výrobci, údaji o dovozci a distributorovi, odkazem na internetovou stránku (www.CDMC.cz), s varovnými texty v českém jazyce, údajem o zemi původu, označením shody CE a upozorněním ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy