Stanovení nebezpečného výrobku: Gumová kačenka s mláďaty a kruhem, IČ YFM002

Vytvořeno: 18. 6. 2018 Poslední aktualizace: 18. 6. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

GUMOVÁ KAČENKA S MLÁĎATY A KRUHEM, IČ YFM002

EAN kód: 8594167133616

 

Výrobce dle značení/ Země původu: YIWU HAIWEI TOYS FACTORY NO. 18 LONGSAN VILLAGE YITING TOWN YIWU CITY ZHEJIANG PROVINCE/ Čína

Dovozce/ distributor dle značení: CDMC s.r.o., V Podhájí 776/30, 400 01 Ústí nad Labem – Bukov, www.CDMC.cz, IČO: 02269635

Prodejce: CDMC s.r.o., V Podhájí 776/30, 400 01 Ústí nad Labem – Bukov, www.CDMC.cz, IČO: 02269635, (prodejna: CDMC, Dlouhá 19, 412 01 Litoměřice)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. V měkčených částech hračky byl zjištěn DEHP, v dospělé kachně v množství 19,9 % hm., v káčatech v množství 0,44% hm. a v plavacím kruhu v množství 13,5% hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Hračka z měkčeného plastu – žlutá kačenka s červeným zobákem a s káčaty, s barevným plavacím kruhem s motivem kachen. Hračka je balena do plastové síťky s plastovým uzávěrem a při stisku vydává pískavý zvuk. Na břiše kačenky je nalepena bílá etiketa s názvem výrobku (GUMOVÁ KAČENKA S MLÁĎATY A KRUHEM), kódem výrobku IČ YFM002 a EAN kódem (patří firmě Ing. Pavel Štima, Žandov 66, 403 39 Chlumec), výrobcem, dovozcem, distributorem, odkazem na internetovou stránku (www.CDMC.cz), s varovnými texty v českém jazyce, označením shody CE a upozorněním ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy