Stanovení nebezpečného výrobku: GORDANO PARFUMS, LET’S GO Aqua Vita, EAU DE TOILETTE POUR FEMME

Vytvořeno: 29. 5. 2024 Poslední aktualizace: 3. 6. 2024

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

GORDANO PARFUMS, LET’S GO Aqua Vita, EAU DE TOILETTE POUR FEMME
číslo šarže/ sp. do: 06.04.2022, 13. 04 2022
EAN: 5902114881108

Země původu: Polsko

Popis: Jedná se o dva identické kosmetické přípravky – toaletní vody, které se odlišují číselnými kódy (06. 04. 2022/ 13. 04 2022). Toaletní voda je naplněná ve skleněném flakonu obdélníkového tvaru s rozprašovačem a s šedivým plastovým uzávěrem. Na přední straně flakonu jsou texty identifikující výrobek (GORDANO PARFUMS, LET’S GO Aqua Vita, EAU DE TOILETTE POUR FEMME). Flakon je vložen do papírové skládačky, hranatého tvaru, bílé barvy s černobílým textem GORDANO PARFUMS a ta je vložena do modré papírové skládačky, s motivem pramene vody, s modrozelenými texty a je zabalená v celofánovém obalu. Na přední straně skládačky jsou uvedeny texty identifikující výrobek a nominální obsah výrobku. Na zadní straně skládačky jsou uvedeny texty (GORDANO PARFUMS, LET’S GO AQUA VITA 2), cizojazyčné texty, včetně českého názvu výrobku (TOALETNÍ VODA), nominální obsah výrobku, údaj o výrobci, zemi původu (Made in EU.POLAND) a další informace o údajné zemi původu (FRAGRANCE MADE IN FRANCE), EAN kód, cizojazyčné texty týkající se použití výrobku a dolepená papírová etiketa se seznamem přísad, dále je zde uveden symbol Zeleného bodu, symbol otevřeného kelímku, výstražný symbol hořlaviny a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na dolepené papírové etiketě je uveden údaj o distributorovi a informace o spotřebě. Na boční straně skládačky je u 1. výrobku vytištěn kód 06.04.2022 a u 2. výrobku je vytištěn kód 13. 04 2022. Výrobek svým názvem, grafikou a celkovým designem připomíná jiný značkový výrobek.

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látky Isoeugenol (CAS 97-54-1) u 1. výrobku v množství 0,0047 ± 0,0009 % hm. v přípravku, u 2. výrobku byla zjištěna přítomnost látky Isoeugenol (CAS 97-54-1) v množství 0,0066 ± 0,0009 % hm. v přípravku. To je v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, příloha č. III (ref. č. 73), podle které musí být přítomnost této látky vyznačena v seznamu přísad, pokud její koncentrace překračuje 0,001 % v přípravcích, které se neoplachují. Jedná se o vonnou látku s prokazatelným alergenním potenciálem. Proto je nutné senzitivní osoby informovat o obsahu alergenních látek tak, aby se mohly konkrétního výrobku vyvarovat.
Riziko vybraných vonných látek s prokazatelným alergenním potenciálem spočívá ve skutečnosti, že tyto látky jsou významnou příčinou alergických (kontaktních) dermatitid. K tomu může dojít v případě, že je senzitivní osoba, které nejsou poskytnuty potřebné informace, vystavena nadlimitnímu obsahu vybraných alergenních vonných látek. Proto takový výrobek není bezpečný ve smyslu článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.