Stanovení nebezpečného výrobku – Gely Profesional 400 ml deklarovaného výrobce MAURIA HK s.r.o.

Vytvořeno: 29. 9. 2014 Poslední aktualizace: 29. 9. 2014

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

1/ Konopný gel s konopným olejem Profesional 400 ml, Bylinný balzám konopný s originální recepturou z kaštanu koňského a přírodních látek, EAN: 8594057441920 (jedná se o kód patřící firmě GRANEO s.r.o.), 8599999999232 a 63843207558206384 (oba tyto kódy neexistují)

2/ Koňský gel chladivá s mentholem Profesional 400 ml, Bylinný balzám chladivý s originální recepturou z kaštanu koňského a přírodních látek, EAN: 8599999999218 a 4320755820638432 (oba tyto kódy neexistují)

3/ Koňský gel extra s kafrem Profesional 400 ml, Bylinný balzám extra silný s originální recepturou z kaštanu koňského a přírodních látek EAN: 8599999999225 a 0000485720200000 (oba tyto kódy neexistují)

4/ Koňský gel hřejivá s chilli a kafrem Profesional 400 ml, Bylinný balzám hřejivý s originální recepturou z kaštanu koňského a přírodních látek, EAN: 8599999999201 a 20638432075582063 (oba tyto kódy neexistují)

 

Výrobce dle značení/ Země původu: MAURIA HK s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25929771/ Česká republika

Společnost MAURIA HK s.r.o. uvedená na etiketě odmítá jakoukoli spojitost s předmětnými kosmetickými přípravky, s tím, že není osobou odpovědnou za jejich uvedení na trh. Skutečný výrobce je tak dosud neznámý.

Distributor výrobků č. 2, 3 a 4: KALARI COMPANY s.r.o., Legerova 1820/39, 120 00 Praha – Nové Město, IČ: 24176044 (firmě bylo 3. 12. 2013 odebráno živnostenské oprávnění k podnikání)

Distributor výrobků č. 3 a 4: KODELA s.r.o., Olšanská 55/5, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 24290769 (nedohledatelná firma)

 

Prodejce výrobku č. 1: Endemos distribution, s.r.o., Jindřišská 908/12, 110 00 Praha 1, IČ: 29043522

(místo prodeje: předváděcí akce dne 20. 12. 2013, restaurace Sport – Chrudim)

Prodejce výrobků č. 2, 3 a 4: ALENKCZ spol. s r.o., Haškova 1238/8, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí, IČ: 28859511 (prodejna: Obchodní centrum, Plhovská 1098, 547 01 Náchod)

Prodejce výrobků č. 3 a 4: Thi Huong Pham,  Dlouhá 179/17, 412 01 Litoměřice – Litoměřice – Město, IČ: 25476157 (prodejna: AA AKCE TEXTIL – OBUV, Dlouhá 179/17, 412 01 Litoměřice)

 

Popis: Jedná se o kosmetické přípravky (gely) balené v cca 11 cm vysokých zářivě zelených plastových kelímcích s modrým víčkem. Grafická úprava etiket je jednotná (viz příklad na fotografii), název na přední části obalu je odlišný od modifikovaného názvu na zadní části obalu. Na etiketách jsou uvedeny vymyšlené čarové (EAN) kódy, v jednom případě EAN kód, který patří cizí firmě (GRANEO s.r.o.). Dále jsou na nich uvedeny pokyny k používání výrobku, upozornění a informace o složení.

 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit informace o rámcovém složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření. Vzhledem k nepřístupnosti dokumentace výrobků nelze vyloučit skutečnost, že nebyla vůbec vypracována zpráva o jejich bezpečnosti.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze

Přílohy