Stanovení nebezpečného výrobku: Gelový vosk BERRYWELL professional haircare, Styling, formenheld, Gel Wachs/ Gel Wax

Vytvořeno: 26. 11. 2015 Poslední aktualizace: 26. 11. 2015

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

BERRYWELL professional haircare, Styling, formenheld, Gel Wachs / Gel Wax

Gelový vosk, Art.-Nr.: B21081, 51 ml, EAN: 4011669003086, šarže 133290015

 

 

Výrobce/ Země původu: TITANIA FABRIK GmbH, Wulfrath/ Německo

Distributor/ Prodejce: Ludvík Šubert, Antonínov 636, 739 44 Brušperk, IČ: 44926693

(prodejna vlasové kosmetiky Šubert´s, Hlavní třída 867/38, Ostrava – Poruba)

 

Popis: Plastový průhledný kelímek o objemu 51 ml s oranžovým uzávěrem. Na obalu výrobku se nacházejí texty identifikující výrobce a výrobek včetně jeho složení (ve složení je uveden isobutylparaben) a funkce, kódů, piktogramu Zeleného bodu, symbolu nabádajícího k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a symbolu data trvanlivosti po otevření. Na dolepené bílé papírové etiketě se nachází v češtině popis funkce a použití výrobku a informace o českém distributorovi.

 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky odstavce b) článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích, protože ve svém složení uvádí látku, která je v kosmetických přípravcích zakázána v příloze II tohoto nařízení (ref. č. 1375), a to isobutylparaben.

 

Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (Scientific Committee on Consumer Safety Opinion on Parabens Updated request for a scientific opinion on propyl- and butylparaben (3. 5. 2013)) konstatoval, že pro hodnocení bezpečnosti vybraných parabenů, mj. také isobutylparabenu, výrobní odvětví poskytlo omezené informace nebo neposkytlo informace žádné. Pro tyto sloučeniny tudíž nelze riziko pro člověka vyhodnotit. Zmíněné látky jsou tedy uvedeny v příloze II výše citovaného nařízení, aby bylo zřejmé, že jsou v kosmetických přípravcích zakázané. Výrobek s obsahem těchto látek nelze považovat za bezpečný.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy