Stanovení nebezpečného výrobku: Fondant and gum paste mold – tvořítko na marcipán

Vytvořeno: 30. 5. 2016 Poslední aktualizace: 30. 5. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné tyto silikonové výrobky:

 

Fondant and gum paste mold

značení dle dolepené etikety: tvořítko na marcipán

       ITEM NO:                                 EAN (kódy neexistují)

  1. D6996 5D4*100                8596996014012
  2. D6998 4D*100                   8596998014010
  3. D7000 9D6*100                8597000014011                
  4. D7002 8D2*100                8597002014019
  5. D7003 9D6*100                8597003014018

 

Výrobce/Země původu: neuveden/Čína

Dovozce dle značení: DOBRY s.r.o. Czech Republic (firma neexistuje)

Distributor dle nabývacích dokladů: ELDY spol s r.o., U Zahrady 74/1, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy, IČ: 24265292

Prodejce: Phuong Ha Thi, Dolní 104, 580 01 Havlíčkův brod, IČ: 27067432

(Prodejna Potraviny, Sokolská 799, 538 03 Heřmanův Městec)

Popis:  Silikonová růžová tvořítka různých tvarů formy balená do průhledného plastového blistru, připevněného na karton. Na přední straně je uveden anglický název výrobku, na zadní straně se nachází anglický popis použití výrobku (včetně teplotního rozsahu), obrázky tvarů výlisků (často nejsou totožné s tvary výrobku), země původu a piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami a pokrmy (symbol pohárku a vidličky). Na dolepené bílé papírové etiketě se nachází český název výrobku, příslušný ITEM a neexistující čarový – EAN – kód, země původu, neoprávněně použitá značka shody CE, symbol Zeleného bodu, piktogram materiálového složení, piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami a pokrmy a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Odůvodnění:  Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami ve spojení s § 26, odst. 1 písm. d) zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle kterých musí být přiloženo písemné prohlášení o tom, že výrobky jsou v souladu s předpisy, které se na ně vztahují. Riziko pro spotřebitele spočívá ve skutečnosti, že není známo, zda tyto silikonové výrobky byly ve smyslu článku 3 výše uvedeného nařízení 1935/2004 vyrobeny v souladu se správnou výrobní praxí tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí a proto je nelze považovat za bezpečné ve smyslu § 3 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy