Stanovení nebezpečného výrobku – Estabilizante 1:1, zn. Salerm Cosmetics

Vytvořeno: 29. 12. 2011 Poslední aktualizace: 29. 12. 2011

   

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 
 
Estabilizante 1:1, zn. Salerm Cosmetics
šarže: L010169, Art. 68, EAN: 8420282011174
 
Výrobce/Země původu: Salerm Cosmética Profesional, S.A., Pl. Víctor Martinéz s/n. Pol. Llissá de Vall, 08185 Barcelona / Španělsko
 
Distributor a prodejce: Salerm Cosmetica Profesional CZ, s.r.o., Poděbradova 109/3148, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 27836428
 
Popis výrobku: Primární obal představuje sada 12 kusů průhledných skleněných ampulí o objemu 5 ml čiré tekutiny uložených v plastovém výlisku, který je vložen do dvojdílné krabičky modré barvy. Na přední straně krabičky se nachází název výrobku a značka Salerm Cosmetics. Na balení se nachází čarový (EAN) kód, adresa výrobce, kód šarže, složení výrobku a další údaje.
 
Odůvodnění:  Výrobek obsahuje 24,99 % formaldehydu, což je v rozporu s § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 5 písm. a) a d) vyhlášky č.  48/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve spojení s přílohami č. 3, část 1 (řádek 13) a č. 6, část 1 (řádek 5). Maximální limit obsahu formaldehydu dle těchto příloh činí 0,2 %. Formaldehyd dráždí oči, a dýchací cesty, může způsobit senzibilizaci kůže.
            Výrobek dále obsahuje 9,998 % methanolu, což je v rozporu s § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 5 písm. a) vyhlášky č.  48/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve spojení s přílohou č. 3, část 1 (řádek 52). Podle této přílohy lze methanol jen v omezeném množství používat jako denaturační přísadu. V tomto výrobku však methanol nemá funkci denaturační přísady. Methanol se snadno vstřebává všemi cestami včetně kůže či inhalací. Může způsobit podráždění sliznic, bolest hlavy, závratě a zvracení. Jeho odbourávání v organizmu je pomalé.
            Distribuce výrobku na území ČR byla prokázána státním zdravotním dozorem na základě hlášení v evropském systému rychlého varování RAPEX.
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy