Stanovení nebezpečného výrobku: eos (pravděpodobně balzám na rty)

Vytvořeno: 21. 11. 2016 Poslední aktualizace: 21. 11. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

eos (pravděpodobně balzám na rty)

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeno

Distributor dle nabývacího dokladu: GENUS FACTUM, spol. s r.o., Na Hutmance 300/7, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČO: 27383300

Prodejce: Nga Nguyen Phuong, Sadová 301, 382 11 Větřní, IČO: 690755653                                                     (provozovna: Linda, Textil – Obuv, 389 72 Frymburk 39)

 

Popis výrobku: Jedná se o kosmetický přípravek – pravděpodobně balzám na rty v různobarevném plastovém obalu ve tvaru vejce se šroubovacím uzávěrem. Na výrobku se nachází pouze nápis eos. Výrobky jsou uloženy v plastové podložce. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), datum minimální trvanlivosti, číslo šarže, funkce kosmetického přípravku, seznam přísad a povinné české texty.

 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy