Stanovení nebezpečného výrobku: Elite LUXURE PARFUMES

Vytvořeno: 8. 2. 2018 Poslední aktualizace: 8. 2. 2018

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

Єlite , EAU DE PARFUM,

LUXURE PARFUMES

EAN: 5907709921313

 

Výrobce / Země původu: P.H.U. „EXPRES“, 41-200 Sosnowiec, ul. Pilsudskiego 11, Polsko, www.luxure.pl / Polsko

Distributor: BINHPHUONG s.r.o., 5.května 1110/3, 140 00 Praha – Nusle, IČ: 03689239

Prodejce: TDU s.r.o., Masarykovo náměstí 37, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 05816742 (prodejna smíšeného zboží NV Shop, Masarykovo náměstí 37, 686 01 Uherské Hradiště)

 

Popis: Růžová parfémová voda v skleněném flakonu hranatého tvaru s průhledným plastovým uzávěrem hranatého tvaru, ev. s růžovou stuhou zavázanou kolem mechanického rozprašovače. Na přední straně flakonu jsou uvedené texty identifikující výrobek a další texty (Єlite, EAU DE PARFUM, NATURAL SPRAY, VAPORIZATEUR, LUXURE PARFUMES) a údaj o objemu. Skleněný flakon je vložen do žluté papírové skládačky s texty identifikující výrobek a dalšími texty (Єlite, EAU DE PARFUM, NATURAL SPRAY, VAPORIZATEUR, LUXURE PARFUMES) a údaj o objemu. Na spodní straně skládačky je uveden EAN kód, výrobce a číslo šarže 31122018. Na zadní straně skládačky jsou uvedeny složky výrobku, název (ELITE) a další upozorňující cizojazyčné texty, odkaz na internetovou stránku (www.luxure.pl), symbol otevřeného kelímku (piktogram), symbol Zeleného bodu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a symbol vyvolávající dojem, že výrobek nebyl testován na zvířatech („králík v trojúhelníku“). To je v rozporu s čl. 2 nařízení Komise (EU) č. 655/2013 ve spojení s přílohou (bod 1.3), podle kterého nejsou přípustná tvrzení, která vyvolávají dojem, že přípravek má zvláštní přínos, přičemž ve skutečnosti tento přínos představuje pouhé dodržení minimálních právních požadavků. Takovým minimálním právním požadavkem je dle článku 18, odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1223/2009 zákaz provádět ve Společenství zkoušky konečných kosmetických přípravků na zvířatech za účelem splnění požadavků tohoto nařízení.

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látky Geraniol (CAS 106-24-1) v množství 0,0044 % hm. v přípravku. To je v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, příloha č. III (ref. č. 78), podle které musí být přítomnost této látky vyznačena v seznamu přísad, pokud její koncentrace překračuje 0,001 % v přípravcích, které se neoplachují. Jedná se o vonnou látku s prokazatelným alergenním potenciálem. Proto je nutné senzitivní osoby informovat o obsahu alergenních látek tak, aby se mohly konkrétního výrobku vyvarovat.

Riziko vybraných vonných látek s prokazatelným alergenním potenciálem spočívá ve skutečnosti, že tyto látky jsou významnou příčinou alergických (kontaktních) dermatitid. K tomu může dojít v případě, že je senzitivní osoba, které nejsou poskytnuty potřebné informace, vystavena nadlimitnímu obsahu vybraných alergenních vonných látek. Proto takový výrobek není bezpečný ve smyslu článku 3 nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy