Stanovení nebezpečného výrobku: ekologický nápojový hrneček BAMBOO CUP

Vytvořeno: 21. 6. 2022 Poslední aktualizace: 21. 6. 2022

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

BAMBOO CUP
údaje na dolepené etiketě: Ekologický nápojový hrneček 280 ml Sovy, ID: 5680696,
TESTOVÁNO výrobní série K2254
EAN kód: 8594026655068

 

Výrobce/ Země původu: neuvedeni

Distributor dle nabývacího dokladu: Zdraví z přírody s.r.o., Chmelnická 194, 760 01 Zlín-Prštné, IČO: 04594487

Distributor dle značení: Amaranth life s.r.o., Brněnská 158, 667 01 Židlochovice, IČO: 48910252, www.amaranthlife.cz

Dodavatel dle značení: TRIO export-import, a.s., Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 27141985, www.trio.cz

Prodejce: Inizios s.r.o., Rooseveltova 44, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČO: 03275086

(výrobek byl prodejcem stažen z trhu)

 

Popis: Bambusový hrnek s různobarevným dekorem (např. s obrázky barevných motýlů a květin, s různými texty). Hrnek o objemu 280 ml, s barevným silikonovým víčkem a s barevnou silikonovou objímkou. Bambusový hrnek je vložen do papírové skládačky béžové barvy, na přední straně se nachází obrázek zelených bambusových výhonků po straně a text identifikující výrobek BAMBOO CUP. Na zadní straně je uveden údaj o dodavateli, o objemu (280 ml), název výrobku, české a slovenské informující texty o použití výrobku s údajem o složení (včetně uvedení použitého bambusového vlákna), symbol výrobku pro styk s potravinami (pohárek s vidličkou) s textem „schváleno pro kontakt s potravinami“, symbol o vhodnosti použití výrobku do myčky nádobí a symbol Zeleného bodu. Na skládačce je nalepena etiketa s údajem o distributorovi, další etiketa s českým názvem výrobku (Ekologický nápojový hrneček 280 ml Sovy), s kódem ID: 5680696 a EAN kódem, na poslední dolepené etiketě je uveden text „TESTOVÁNO výrobní série K2254“.

Odůvodnění: Plastové materiály určené pro styk s potravinami (food contact materials, dále jen FCM) mohou být vyrobeny pouze z látek náležitě posouzených a autorizovaných v souladu s kapitolou II, oddíl 1, čl. 5 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I (Seznam Unie povolených monomerů, jiných výchozích látek, makromolekul získávaných mikrobiální fermentací, přídatných látek a pomocných látek pro výrobu polymerů). Používání bambusových a jiných neautorizovaných rostlinných přísad v plastových materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami může představovat riziko pro lidské zdraví, ke kterému může dojít při akcelerující degradaci některých těchto plastů. To může vést k migraci některých látek do potravin (formaldehyd, melamin) v množstvích, která překračují povolené limity a mohou představovat riziko pro lidské zdraví.