Stanovení nebezpečného výrobku: DRINKING CUP, NATURAL COLLECTION

Vytvořeno: 10. 11. 2022 Poslední aktualizace: 13. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

DRINKING CUP, NATURAL COLLECTION
EAN kód: 8719202624823


Výrobce/ Země původu:
neuveden/ Čína
Dovozce: AM/63 P.O.BOX 37211, 1030 AE, AMSTERDAM, Nizozemsko
Distributor dle nabývacího dokladu: Z-TRADE s.r.o., třída Soukenická 93, Olivětín, 550 01 Broumov, IČO: 45537143
Prodejce: Alena Zacharová, Skála 1, 508 01 Boháňka, IČO: 04372549
(prodejna: Květinové studio, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové)

-výrobek byl prodejcem stažen z trhu

Popis: Různobarevný bambusový hrnek s dekorem na vnější straně (např. obrázky květin, listů, barevných obrazců), vnitřní strana a spodní část hrnku je béžové barvy, o objemu 400 ml, s barevným silikonovým víčkem s otvorem pro pití a s vylisovaným textem (CAUTION CONTENTS HOT) a barevnou silikonovou objímkou. Bambusový hrnek je vložen do hnědé papírové skládačky, na přední straně skládačky jsou uvedeny texty identifikující výrobek (DRINKING CUP, NATURAL COLLECTION), na spodní straně skládačky je uveden údaj o dovozci, o zemi původu, EAN kód, produktové číslo výrobku 348643, symbol výrobku pro styk s potravinami (pohárek s vidličkou), symbol nevhodnosti použití výrobku do mikrovlnné trouby, symbol nevhodnosti výrobku do kuchyňské trouby, pokyny k použití do myčky nádobí, symbol Zeleného bodu a cizojazyčná upozornění o uschování adresy dovozce.

Odůvodnění: Plastové materiály určené pro styk s potravinami (food contact materials, dále jen FCM) mohou být vyrobeny pouze z látek náležitě posouzených a autorizovaných v souladu s kapitolou II, oddíl 1, čl. 5 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I (Seznam Unie povolených monomerů, jiných výchozích látek, makromolekul získávaných mikrobiální fermentací, přídatných látek a pomocných látek pro výrobu polymerů). Používání bambusových a jiných neautorizovaných rostlinných přísad v plastových materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami může představovat riziko pro lidské zdraví, ke kterému může dojít při akcelerující degradaci některých těchto plastů. To může vést k migraci některých látek do potravin (formaldehyd, melamin) v množstvích, která překračují povolené limity a mohou představovat riziko pro lidské zdraví.