Stanovení nebezpečného výrobku: dočasné křídy na vlasy DeXdTM, Dreams exlst everyday, Temporary Hair Chalk, 2 CHALK COMPACTS

Vytvořeno: 21. 12. 2016 Poslední aktualizace: 21. 12. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

DeXdTM, Dreams exlst everyday, Temporary Hair Chalk, 2 CHALK COMPACTS (dočasné křídy na vlasy)

(značení dle dolepené etikety: A7418D3V90A805, EAN: 8590042074180 – kód neexistuje)

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor: Dafine Commerce s.r.o., Tigridova 1501/6, 140 00 Praha – Michle, IČO: 04408926

Prodejce: Tai Chinh Pham, náměstí Míru 471, 378 81 Slavonice, IČO: 47221984                                                   (provozovna: Rodinka – levný nákup pro celou rodinu, náměstí Míru 471, 378 81 Slavonice)

 

Popis výrobku: Jedná se o kosmetický přípravek – modrou a zelenou křídu na vlasy v kulatém modrém či zeleném plastovém obalu s víčkem, který slouží i jako aplikátor. Křídy v plastovém blistru jsou vloženy do papírové skládačky s anglickými a pravděpodobně čínskými texty identifikujícími výrobek a jeho způsob použití a zemi původu. Na dolepené bílé papírové etiketě je vytištěn kód výrobku, neexistující čárový (EAN) kód, značka shody CE, recyklační symbol, symbol Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), jmenovitý obsah, datum minimální trvanlivosti, číslo šarže a seznam přísad.

 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy