Stanovení nebezpečného výrobku – Diableu eau de parfum zn. beautiful® parfum

Vytvořeno: 7. 11. 2012 Poslední aktualizace: 7. 11. 2012

 

 
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje spotřebitelskou veřejnost o nebezpečném výrobku: 
 
                          Diableu eau de parfum zn. beautiful® parfum
 
EAU DE TOILLETTE − TOALETNÍ VODA − WODA PERFUMOWANA

 

Výrobce / Dovozce dle značení: TMT Cosmetics CO, s.r.o., Libušská 460, 142 00 Praha 4 − Písnice, IČ: 27632784 (ze značení není patrné, zda se jedná o výrobce či dovozce)
 
Země původu: neznámá
 
Distributor dle faktury: G.F.G. Company Ltd., spol. s r.o., Severozápadní IV 360/21, 140  00 Praha 4
Prodejce:  Van Kim Le, Středová 4600, 760 05 Zlín, IČ: 87517108
 
Popis: Skleněná lahvička o objemu 55 ml s mechanickým rozprašovačem a stříbrným uzávěrem naplněná kapalinou světlého tyrkysového odstínu s nápisem Diableu na přední straně. Na dně lahvičky je nalepena průhledná plastová etiketa s názvem výrobku v polštině, uvedením objemu výrobku a textem „Kamlen Duzy 4D POLSKA“. Lahvička je vložena do papírové krabičky s motivem andělíčků ve spodní části přední strany. Na přední straně krabičky je uveden anglický název výrobku a jeho objem (55 ml, 1.9FL.oz. 80% Vol). Uvedené složení výrobku na vnějším obale neodpovídá platným předpisům, některé ingredience jsou úplně vynechány, některé složky jsou uvedeny opakovaně v různých jazycích (např. AQUA − WODA). Na vnějším obale je také zdůrazněn původ parfémových složek ve Francii (PARFUM OILS MADE IN FRANCE). Na vnějším obale je také nalepena etiketa s českým a francouzským názvem, s pokyny k používání, varováními, datem spotřeby, symbolem otevřeného kelímku upravujícím dobu použití po otevření (zde 24M, tedy 24 měsíců) a uvedením názvu firmy TMT Cosmetics.
 
Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výše uvedeného vzorku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 4 ve spojení s bodem 360 příl. 2 vyhlášky č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu obsahu látky safrol (CAS 94-59-7) v množství 2,9 (+/- 0,6) mg/kg. Safrol může být obsažen v kosmetice pouze do hodnoty 100 ppm ve finálním produktu ve formě přirozeného obsahu éterických olejů. Testovaný výrobek ale éterický olej neobsahuje, takže se na něj uvedená výjimka nevztahuje.
 
Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že safrol může kontaktem s kůží nebo inhalací přestupovat do organizmu, přičemž se jedná o látku vyvolávající obavy z možných dědičných mutací v lidských zárodečných buňkách a současně o látku, u které se předpokládá u člověka karcinogenní potenciál.
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy