Stanovení nebezpečného výrobku – Dětský textilní bryndák

Vytvořeno: 6. 10. 2011 Poslední aktualizace: 6. 10. 2011

 

Dětský textilní bryndák
 
Výrobce/Dovozce/Distributor/Země původu: neuvedeni / Čína
Prodejce: Prodejní sklad, Náměstí Svobody 1321, 755 01 Vsetín,
Provozovatel: Thi Suu Loung, Hulvácká 2497/8, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ: 27822257
 
Popis: Bílý bryndák, materiál: 70 % bavlna, 30 % polyester. Přední strana je bílá, textilní, s dětskými motivy (např. hvězdy, srdíčka, květiny…) a nápisem „SUPER Star“.  Zadní strana je opatřena bílou fólií ze 100% vinylu (polyvinylchloridu). Bryndák je olemovaný růžovou látkou. K bryndáku je připevněna látková etiketa s oboustranným potiskem. Na přední straně jsou nápisy „Marketed by Wall-Mart® Stores, Inc.“ a „Exclusive of Decorations“, informace o složení a o zemi původu výrobku. Na zadní straně etikety jsou vyobrazeny symboly pro údržbu a anglické pokyny pro zacházení s výrobkem.
 
Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výše uvedeného vzorku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
§ 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 2 ve spojení s bodem II. příl. 6 vyhlášky č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do tří let, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu překročení limitu obsahu esterů kyseliny ftalové (0,1 % hm.) ve vinylové fólii – kvantitativně byly stanoveny diisononylftalát a diisodecylftalát v množství 31,0 % hm.
Riziko obsahu ftalátů pro děti spočívá v tom, že při použití výrobku (při kterém dochází k jeho olizování, kousání a vkládání do úst) mohou estery kyseliny ftalové přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně slinami konzumovány.
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.
 

Přílohy