Stanovení nebezpečného výrobku: Dětský set bambusového nádobí

Vytvořeno: 3. 10. 2018 Poslední aktualizace: 3. 10. 2018

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

DĚTSKÝ SET BAMBUSOVÉHO NÁDOBÍ, Pětidílná jídelní souprava

EAN kód: 8595625801535

 

Výrobce dle značení/ země původu: neuveden/ Čína

Distributor/ dovozce: 2P Paulowicz a partner, a.s., Ve žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, IČO: 28977866

Prodejce: Penny Market s.r.o., Počernická 257, 250 73 Radonice, IČO: 64945880

 

Popis: Pětidílná sada plastového nádobí (např. s dekorem hlavy medvěda) v kartonovém přebalu obsahuje talíř, misku, lžíci, vidličku a pohár. Set bambusového nádobí pro stolování je vložen do kartonového přebalu s nápisem na přední straně (DĚTSKÝ SET BAMBUSOVÉHO NÁDOBÍ), na vrchní straně kartonu je uveden nápis „Pětidílná jídelní souprava“, na spodní straně je uveden název výrobku, země původu a dovozce. Na zadní straně se nachází obrázek bambusu, název výrobku, pokyny k používání a EAN kód. Na bočních stranách je uvedena doporučená teplota při používání výrobku, symbol pohárku s vidličkou, symbol recyklace, symboly vhodnosti použití do myčky a nevhodnosti do mikrovlnné trouby, rozměry jednotlivých částí setu a další texty (deklarace bezpečného přírodního a neškodného výrobku, piktogram 100% bezpečného výrobku atd.).

 

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy bylo prokázáno, že pohár za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 23,91 – 25,44 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce. Laboratorními testy bylo prokázáno, že pohár za předvídatelných podmínek použití uvolňuje melamin v množství 5,8 – 6,0 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 19975, 25420 a 93720, č. látky 239). Limit (2,5 mg melaminu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Dle stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin ze dne 16. 4. 2010 (Scientific Opinion on Melamine in Food and Feed) může melamin způsobit poškození ledvin.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy