Stanovení nebezpečného výrobku: DÂU GÌO TRUÕNG SÒN – TRUÖNG SÓN BRAND MEDICATED OIL

Vytvořeno: 25. 8. 2016 Poslední aktualizace: 25. 8. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

DÂU GÌO TRUÕNG SÒN – TRUÖNG SÓN BRAND MEDICATED OIL

EAN: 8934960011689 (kód neexistuje)

 

Výrobce: CÔNG TY CÒ PHÀN DN DUÒC TRUÕNG SÓN, SÀN XUÃT TAI: 43/2 HÖA BÍNH, P. TÄN THÖI HOA, O. TÄN PHÚ, TP HCM

Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeno

Prodejce: Vac Duc Hoang, 1. máje 628/6, 784 01 Litovel, IČ: 28320727 (provozovna: tržnice, Čechova 7, 750 02 Přerov)

 

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – olej ve skleněné lahvičce s plastovým šroubovacím uzávěrem. Informace na lahvičce jsou uvedeny pouze ve vietnamštině. Lahvička je uložena v papírové krabičce, na které je uveden neexistující čarový (EAN) kód, vietnamské texty a číselné kódy. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), datum minimální trvanlivosti, číslo šarže, funkce kosmetického přípravku, seznam přísad.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy