Stanovení nebezpečného výrobku: classic coffee

Vytvořeno: 19. 11. 2018 Poslední aktualizace: 19. 11. 2018

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

classic coffee

EAN: kód neuveden

 

Výrobce / dovozce / distributor: neuvedeni

Distributor dle nabývacího dokladu: nezjištěn (nabývací doklady nebyly k dispozici)

Prodejce: Innoshop s.r.o., Husova 51/38, 417 02 Dubí – Běhánky, IČO: 05685141  (prodejna: INNOSHOP (ZMC), Cínovec 290, 415 01 Dubí)

 

Popis: Náhradní náplň elektronické cigarety v černé plastové lahvičce s černým šroubovacím uzávěrem. Na lahvičce je nalepená černá papírová nálepka s malovaným motivem šálku horké kávy, kávových zrn, kafemlýnku a textem: „classic coffee, 60ML, VG70/PG30, Classical Culture, COFFEE COFFE, USA, PREMIUM LIQUID 3mg, Coffee House ALWAYS FRESH, WARNING contains nicotine, products not recommended for pregnant women and people with cardlovascular problém. Lock up and keep out kf the reach of children and pets. This product is intended to be used and purcheased by person of 18+“. Na etiketě jsou dále různé symboly, jejichž obsah není známý a symbol znázorňující nevhodnost výrobku pro těhotné.

 Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky na značení dle § 12h odst. 2 písm. a), b) a d) až g) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, dále jen „zákon“, dle § 12h odst. 3 zákona, dle § 13e odst. 1 zákona, dle § 5 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření, dále jen „vyhláška“, a dle § 5 odst. 5 písm. c) vyhlášky. U výrobku není dodržen požadavek na povolený objem náhradní náplně dle § 3 odst. 7 vyhlášky.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že informace o výrobku nejsou dostupné v českém jazyce a není známo přesné složení výrobku. Výrobek obsahuje nikotin, tj. návykovou a akutně toxickou látku při všech způsobech expozice v dostatečně vysokých dávkách, přičemž spotřebitel není informován o bezpečném používání výrobku. V případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s užitím výrobku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení výrobku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku ve formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy