Stanovení nebezpečného výrobku: claire´s makeup set, assortiment maquillage, č. šarže 04/17

Vytvořeno: 25. 5. 2018 Poslední aktualizace: 25. 5. 2018

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

claire’s makeup set, assortiment maquillage

(kosmetická sada ve tvaru fialového srdce)

značení na dolepené etiketě: claire’s

EAN: 5053264387832, číslo šarže: 04/17   

 

 

Vyrobeno pro (dle značení):

  • CBI Dist. Corp. 2400 West Central Road Hoffman Estates, IL 60192 – 1930 USA,
  • Claire’s European Distribution Ltd., B24 8DW UK, www.claires.com,     
  • Claire’s Switzerland GmbH c/o Curator & Horwath AG, Badenerstrasse 141, 8004 Zürich, Switzerland

 

Země původu: Čína

 

Distributor dle značení:

  • Claire’s European Distribution Ltd., B24 8DW UK,
  • Claire’s Switzerland GmbH c/o Curator & Horwath AG, Badenerstrasse 141, 8004 Zürich, Switzerland, www.claries.com

 

Distributor/ Prodejce: Claire’s Czech Republic s.r.o., V celnici 1031/4, 110 00, Praha 1 – Nové Město, IČO: 24710156                                                                                                                                                    (prodejna: Claire’s – OC PALLADIUM Praha, Náměstí Republiky 1079/1, 110 00 Praha – Nové Město)

 

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – sadu očních stínů (ve tvaru motýlů a květiny), tvářenek, pudrů a rtěnek různých odstínů (ve tvaru srdíček), v plastovém obalu ve tvaru srdce se zrcátkem (ev. s aplikátory, tužkou na oči, řasenkou s třpytkami). Uvnitř sady na zrcátku je nalepena plastová etiketa s názvem výrobku, na zadní straně obalu je dolepená bílá etiketa s textem identifikujícím výrobek, obrázkem výrobku s popisem jeho použití a upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem). Etiketa je rozlepovací, jsou v ní popsány jednotlivé kosmetické přípravky, které jsou součástí sady, informace o zemi původu a o firmách, pro které byl kosmetický přípravek vyroben. Na druhé dolepené etiketě na zadní straně obalu je uveden text claire’s, distributor, EAN kód a obrázky vlajek zemí s uvedenou cenou pro příslušnou zemi.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (dále jen „nařízení“). Podle tohoto nařízení musí kosmetický přípravek, který je uváděn na trh být bezpečný pro lidské zdraví, je-li používán za obvyklých nebo rozumně předvídatelných podmínek použití. Kosmetický přípravek dle bodu 1, písm. a) článku 14 nařízení nesmí obsahovat zakázané látky uvedené v příloze II. Ve výrobku byl zjištěn azbest (v podobě tremolitu ve fibrózní formě), který se nachází v citované příloze II pod ref. č. 762.

 

Riziko: Jedná se o karcinogen kategorie 1A, tedy o látku, o které je známo, že má u člověka karcinogenní potenciál, a důkazy pro klasifikaci pocházejí především z informací o účincích na člověka.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy