Stanovení nebezpečného výrobku: Cheerflor BLUSHER (pravděpodobně pudr)

Vytvořeno: 20. 9. 2016 Poslední aktualizace: 20. 9. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

Cheerflor BLUSHER

(pravděpodobně pudr)

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeno

Prodejce: Hao Nguyen, Vítězslava Hálka 1532/2, 434 01 Most, IČ: 40252116 (provozovna: prodejna TyTy Domácí potřeby, Budovatelů 1873/1, 434 01 Most)

 

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – pravděpodobně pudr zlaté barvy v plastové krabičce obdélníkového tvaru. Na spodní straně krabičky je nalepena stříbrná etiketa. Na etiketě je uveden název výrobku, seznam přísad, číslo odstínu (3), anglické texty (Productioni licence:XK16-108 5737, Cosmetics Quthorixzed:(99)08-xk-0034, Execution Standard:QB/T 1976-2004, CHEERFLOR COSMETICS CO.,LTD WUHUA RD, HEYETANG DEVELOPMENT AREA YIWU AHEJIAN), symbol Zeleného bodu a značka shody CE. Výrobek není vybaven povinným značením jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), číslo šarže, jmenovitý obsah, funkce kosmetického přípravku.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy