Stanovení nebezpečného výrobku: CHAT D’OR VERSALES DIAMOND, eau de parfum

Vytvořeno: 15. 2. 2019 Poslední aktualizace: 15. 2. 2019

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

CHAT D’OR VERSALES DIAMOND, Woda perfumowana damska/ eau de parfum

EAN kód: 5906074486496

 

Výrobce/ Země původu: FPH Joanna, 40-387 Katowice, ul. Woźniaka/ Polsko

Distributor dle nabývacího dokladu: M.C. STAR L&H spol. s.r.o., Sulická 870/ 17, 142 00 Praha 4, IČO: 26514486

Prodejce: STREAM GASTRO s.r.o., Lidická 700/ 19, 602 00 Brno, IČO: 05627966 (prodejna: drogerie – domácí potřeby, Kubíčkova 1115/ 8, 635 00 Brno)

 

Popis: Parfémová voda růžové barvy v průhledném skleněném flakonu se stříbrným uzávěrem a viditelně vedenou trubičkou po celé výšce flakonu. Na flakonu jsou uvedeny texty (VERSALES, DIAMOND, CHAT D’OR, eau de parfum) a údaj o jmenovitém obsahu, na spodní straně je vylisován číselný kód 19. Parfémová voda je vložena do barevné papírové skládačky s průhledem, na přední straně s texty identifikujícími výrobek, na zadní straně s názvem výrobku, údaji o výrobci, původu výrobku, seznamem přísad a dalšími upozorňujícími cizojazyčnými texty. Na boční straně skládačky je uveden údaj o jmenovitém obsahu, na spodní straně se nachází EAN kód a číselný kód (pravděpodobně se jedná o šarži či datum minimální trvanlivosti výrobku).

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látek Alpha-isomethyl ionone      (CAS 127-51-5) v množství 0,0018 ± 0,0002 % hm. a Benzyl salicylate (CAS 118-58-1) v množství 0,011 ± 0,003 % hm. v přípravku. To je v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, příloha č. III (ref. č. 90, 75), podle které musí být přítomnost těchto látek vyznačena v seznamu přísad, pokud jejich koncentrace překračuje 0,001 % v přípravcích, které se neoplachují. Jedná se o vonné látky s prokazatelným alergenním potenciálem. Proto je nutné senzitivní osoby informovat o obsahu alergenních látek tak, aby se mohly konkrétního výrobku vyvarovat.

Riziko vybraných vonných látek s prokazatelným alergenním potenciálem spočívá ve skutečnosti, že tyto látky jsou významnou příčinou alergických (kontaktních) dermatitid. K tomu může dojít v případě, že je senzitivní osoba, které nejsou poskytnuty potřebné informace, vystavena nadlimitnímu obsahu vybraných alergenních vonných látek. Proto takový výrobek není bezpečný ve smyslu článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy