Stanovení nebezpečného výrobku: červený plastový míček s obrázkem holčičky s míčkem

Vytvořeno: 11. 1. 2017 Poslední aktualizace: 11. 1. 2017

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

červený plastový míček s obrázkem holčičky s míčem

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeno

Prodejce: DDD Centrum s.r.o., Dobevská 875/5, 143 00 Praha 4 –  Kamýk, IČO: 24312550

(Domácí potřeby, hračky, dárkové předměty, Libušská 319, Praha 4)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hračka obsahuje DEHP v množství 18,7 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Červený nafukovací plastový míček s obrázkem holčičky s míčem, průměr 20 cm. Výrobek je prodáván bez obalu a bez jakéhokoli značení.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy