Stanovení nebezpečného výrobku: CANNABIOS, Bio konopné hydratační & zvláčňující pleťové a tělové mléko, šarže 219150381

Vytvořeno: 20. 9. 2016 Poslední aktualizace: 20. 9. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

CANNABIOS, Organic Hemp Moisturizing & Softening, Skin and Body Lotion,

Bio konopné hydratační & zvláčňující pleťové a tělové mléko,

1.1.CSM250, EAN: 8595247800312

šarže: 219150381, expirace: 2018.05

 

 

Výrobce/ Země původu: Naturfyt – Bio s.r.o., Beskydská 1301/2, 790 01 Jeseník, IČ: 27849431

 

Popis: Kosmetický přípravek v bílém plastovém obalu – lahvičce s víčkem o objemu 205 ml. Na etiketách na přední a zadní straně obalu jsou uvedeny údaje identifikující výrobek a jeho použití, odpovědnou osobu, zemi původu, jmenovitý obsah, seznam přísad, čárový (EAN) kód a další kódy výrobku. Dále se na etiketách nachází symbol doby trvanlivosti po otevření (symbol otevřeného kelímku) a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na dně lahvičky je vyznačena šarže výrobku a datum expirace.

 

Odůvodnění: Mikrobiologické vyšetření výrobku prokázalo přítomnost aerobních mezofilních mikrobů v množství 1,2 × 104 KTJ/g. Očekávaným místem expozice je kůže celého těla (body lotion). Mikrobiologická kvalita výrobku nesplňuje požadavky Pokynu Vědeckého výboru pro bezpečnost spotřebitelů (SCCS/1564/15), oddíl 4-4 (The SCCS´S Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation, 9th revision), na který odkazuje část 3.3 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) č. 674/2013, o pokynech k příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Limit pro mikrobiální kontaminaci (103 KTJ/g) kosmetického přípravku kategorie II je překročen. Na základě těchto skutečností není uvedený výrobek bezpečný ve smyslu článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.

 

Riziko kontaminace aerobními mezofilními mikroby spočívá ve zhoršení toxikologických vlastností výrobku vinou produkce toxických radikálů a mikrobiálních toxinů činností mikrobů, jejichž důsledkem může být lokální dráždění, event. lokální zánět kůže.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy