Stanovení nebezpečného výrobku: Black Opium, Floral Shock

Vytvořeno: 14. 4. 2022 Poslední aktualizace: 21. 4. 2022

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

BLACK OPIUM, FLORAL SHOCK
REF: B886-3, BATCHNO:190318-6
EAN kód: 6937372281352 (neexistuje)

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína
Distributor/ dovozce: neuvedeni
Prodejce: Xuan Thai Thanh, Přimdská 538, 348 02 Bor, IČO: 27674983

Popis: Parfémová voda v průhledném skleněném flakonu s černým plastovým uzávěrem. Flakon má hrubou, tmavou texturu na vnější straně a kulatý průzor uprostřed s viditelně vedenou trubičkou. Na flakonu je uveden název výrobku (BLACK OPIUM, FLORAL SHOCK) a na spodní straně je dolepená plastová etiketa s názvem výrobku, dalším textem (EAU DE PARFUM – VAPORISATEUR – NATURAL SPRAY) a s údajem o jmenovitém obsahu. Parfémová voda je vložena do papírové skládačky hnědé barvy s béžovým rámováním, skládačka je zabalená v celofánovém obalu.  Na její přední straně se nacházejí texty identifikující výrobek (BLACK OPIUM, FLORAL SHOCK), další texty (VSL, EAU DE PARFUM – VAPORISATEUR – NATURAL SPRAY) a údaj o jmenovitém obsahu. Na zadní straně skládačky je uveden název výrobku a další text (VSL), seznam přísad, varovné a informační anglické texty, včetně informace o údajné zemi původu (FRAGRANCE MADE IN FRANCE) a kód REF: B886-3. Na spodní straně se nachází neexistující EAN kód, údaj o zemi původu, symbol otevřeného kelímku symbol recyklace, výstražný symbol hořlaviny a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnému prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na boční straně skládačky je uveden kód výrobku BATCHNO: 190318-6, datum minimální trvanlivosti (EXP: 2024/03/17) a datum výroby (MFD: 2019/03/18). Výrobek svým názvem, grafikou a celkovým designem připomíná jiný značkový výrobek.

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látek Linalool (CAS 78-70-6) v množství 0,0,096 ± 0,025 % hm., Benzyl alcohol (CAS 100-51-6) v množství 0,019 ± 0,002 % hm., Citronellol (CAS 106-22-9) v množství 0,010 ± 0,002 % hm., Hydroxycitronellal (CAS 107-75-5) v množství 0,018 ± 0,002 % hm., Benzyl salicylate (CAS 118-58-1) v množství 0,15 ± 0,02 % hm. v přípravku. To je v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, příloha č. III (ref. č. 84, 34, 86, 72, 75), podle které musí být přítomnost těchto látek vyznačena v seznamu přísad, pokud jejich koncentrace překračuje 0,001 % v přípravcích, které se neoplachují. Jedná se o vonné látky s prokazatelným alergenním potenciálem. Proto je nutné senzitivní osoby informovat o obsahu alergenních látek tak, aby se mohly konkrétního výrobku vyvarovat.

Riziko vybraných vonných látek s prokazatelným alergenním potenciálem spočívá ve skutečnosti, že tyto látky jsou významnou příčinou alergických (kontaktních) dermatitid. K tomu může dojít v případě, že je senzitivní osoba, které nejsou poskytnuty potřebné informace, vystavena nadlimitnímu obsahu vybraných alergenních vonných látek. Proto takový výrobek není bezpečný ve smyslu článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.