Stanovení nebezpečného výrobku: bílá zdobička se žlutým nástavce s označením infeng, Kitchenware, CAKE DERATOR

Vytvořeno: 18. 10. 2016 Poslední aktualizace: 18. 10. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

infeng, Kitchenware, CAKE DERATOR

dle dolepené etikety: HT 12116, Formička

EAN: 6063840121162 (neexistuje)

 

Výrobce/Země původu: neuveden / Čína

Dovozce/ Distributor/ Prodejce (místo odběru): HOME comfort, s.r.o., Libušská 319/126, 142 00 Praha 4 – Písnice, IČO 26739658

 

Popis výrobku: Bílá zdobička se žlutým nástavcem a 6 dalšími žlutými nástavci je zabalena do plastového obalu připevněného na karton. Na přední a zadní straně kartonu jsou uvedeny texty identifikující výrobek. Na zadní straně kartonu je navíc anglický návod k použítí včetně názorných obrázků a dolepená bílá etiketa s názvem výrobku, adresou prodejce, neexistujícím EAN kódem a zemí původu.

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje di(2ethylhexyl) ftalát (DEHP) v množství 9,19 % hm (limit 0,1%). To je v rozporu s článkem 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 283). Rovněž byla prokázána migrace di(2ethylhexyl) ftalát (DEHP) v množství 40,51 mg/kg tukového simulantu (limit 1,5 mg/kg simulantu).

Riziko obsahu di(2ethylhexyl) ftalátu (DEHP) u výrobku pro styk s potravinami spočívá v tom, že estery kyseliny ftalové mohou být společně s potravinou konzumovány a DEHP působí na reprodukční orgány.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy