Stanovení nebezpečného výrobku: bělící pásky na zuby Crest, 3D WHITE, Whitestrips, LUXE, Supreme FLEXFIT

Vytvořeno: 17. 10. 2016 Poslední aktualizace: 17. 10. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

Crest®, 3D WHITE, Whitestrips, LUXE, Supreme FLEXFIT

(bělící pásky na zuby)

 

Výrobce/ Země původu: Procter & Gamble, Cincinnati OH 45202/ USA

Dovozce: nezjištěn

Distributor: FROGMAN s.r.o., Komenského 25, 763  02 Zlín – Malenovice, IČO: 49434624; www.belici-pasky.com, Rybníky IV 43, 763 02 Zlín

Prodejce: Belici-pasky.com, Šeříkova 40, 301 00 Plzeň (adresa neexistuje)

 

Popis: Jedná se o dva plastové sáčky, v každém z nich je 7 neprůhledných plastových obalů modrostříbrné barvy. Na originálním obale jsou anglické a španělské texty identifikující výrobek a popisující jeho použití.  

Odůvodnění: Laboratorní vyšetření prokázalo obsah peroxidů vyjádřený jako peroxid vodíku ve výši 3,06 %. To je v rozporu s limitem 0,1 % peroxidu vodíku (přítomného nebo uvolněného) ve volně dostupných přípravcích na bělení nebo zesvětlení zubů stanoveným  v příloze III (ref. č. 12) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Používání kosmetických přípravků na bělení nebo zesvětlení zubů s obsahem peroxidu vodíku (přítomného nebo uvolněného) nad 0,1% není bezpečné bez dohledu zubního lékaře

Riziko použití výrobku bez dohledu zubního lékaře spočívá v toxických účincích peroxidu vodíku, které mohou být zvýrazněny aplikací na (již dříve) poraněnou tkáň, opakovanou aplikací, konzumací alkoholu či u kuřáků. V krajním případě mohou tyto podmínky vést ke vzniku rakoviny dutiny ústní.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy