Stanovení nebezpečného výrobku: Beilizi PROFESSIONAL MAKE-UP No.6835

Vytvořeno: 4. 5. 2016 Poslední aktualizace: 4. 5. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Beilizi PROFESSIONAL MAKE-UP No.6835

Značení dle dolepené etikety: PUDR, ITEM NO.18243, VÝROBCE ČÍNA, Dovozce: ČR,

Dovozce: TN-DARKY-CZ, EAN: 8418868182431 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor: neuvedeno

Země původu: Čína

Prodejce: Hoi Tran Thi, Jabloňová 2686, 438 01 Žatec, IČ: 62100491

(provozovna: tržnice, 28. října 2745, 470 06 Česká Lípa 6)

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek, pravděpodobně tvářenku nebo oční stíny – v černé ploché plastové krabičce s odklápěcím průhledným plastovým víčkem obsahující 5 odstínů barev. Na víčku je natištěna postava sedící ženy, ornament a text identifikující výrobek. Na zadní straně krabičky je nalepen papírový štítek, kde je uveden neexistující čarový kód (EAN), země původu, neexistující firma jako dovozce, text: „ITEM NO.TN18243“, piktogram o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, značka shody CE, symbol Zeleného bodu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), symbolem recyklace. Jednotlivé krabičky jsou uloženy v blistru a v krabici. Na krabici (hromadné balení) je uveden název výrobku, neexistující čarový kód (EAN), seznam přísad, země původu, symbol Zeleného bodu, piktogram basketbalisty, symbol doby trvanlivosti po otevření (symbol otevřeného kelímku). Na obalu, do kterého je výrobek naplněn, není uvedeno povinné značení, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), jmenovitý obsah, číslo šarže.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy