Stanovení nebezpečného výrobku: Bambusový termohrnek Ecoffee, 350 ml

Vytvořeno: 25. 2. 2022 Poslední aktualizace: 25. 2. 2022

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

termohrnek ecoffee cup® 350 ml
údaje dle dolepené etikety: 650 234 Setsuko, BA20190408
EAN kód: 5060136000881

Výrobce/ Země původu: First Person Limited EC4M7JN, UK / Čína

Distributor dle značení: CDD s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 12800 – Praha 2 (firma v živnostenském rejstříku neexistuje)

Prodejce: TN Trade spol. s.r.o., Myslivečkova 846/2, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, IČO: 49810332 (výrobek byl prodejcem stažen z trhu)

Popis: Bambusový termohrnek s různobarevným dekorem (např. bílé barvy s modrým dekorem na vnější straně), o různém objemu (např. 400 ml, 350 ml, 240 ml), s barevným silikonovým víčkem s otvorem pro pití. Na hrnku je barevná silikonová objímka s vylisovaným textem identifikující výrobek (ecoffee cup®). Termohrnek je vložen do papírové skládačky černé barvy s šedivými obrazci, s textem identifikující výrobek, údajem o objemu (MEDIUM, 12oz, 350 ml), složením výrobku a tvrzením, že výrobek byl testován, aby vyhověl Evropským předpisům. Na papírové skládačce je nalepená bílá etiketa s EAN kódem, číslem šarže výrobku (BA20190408), názvem výrobku (Setsuko) a kódem (650 234). Na další nalepené bílé etiketě je uveden údaj o distributorovi.

Odůvodnění: Plastové materiály určené pro styk s potravinami (food contact materials, dále jen FCM) mohou být vyrobeny pouze z látek náležitě posouzených a autorizovaných v souladu s kapitolou II, oddíl 1, čl. 5 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I (Seznam Unie povolených monomerů, jiných výchozích látek, makromolekul získávaných mikrobiální fermentací, přídatných látek a pomocných látek pro výrobu polymerů). Používání bambusových a jiných neautorizovaných rostlinných přísad v plastových materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami může představovat riziko pro lidské zdraví, ke kterému může dojít při akcelerující degradaci některých těchto plastů. To může vést k migraci některých látek do potravin (formaldehyd, melamin) v množstvích, která překračují povolené limity a mohou představovat riziko pro lidské zdraví.