Stanovení nebezpečného výrobku: BAMBOO travel mug, 400 ml

Vytvořeno: 28. 3. 2022 Poslední aktualizace: 28. 3. 2022

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 

BAMBOO travel mug
EAN kód: 8595556445013
Výrobce/ Země původu: neuvedeni
Dovozce: Trade Concept s. r. o., 5. května 856/58, 140 00 Praha 4, IČO: 27096734, www.tradeconcept.cz 

Distributor dle nabývacího dokladu: Madal Bal a.s., Bartošova 40/3, 760 01 Zlín, IČO: 49433717

Prodejce: Madal Bal a.s., Bartošova 40/3, 760 01 Zlín, IČO: 49433717 (výrobek byl prodejcem stažen z trhu)

Popis: Cestovní bambusový hrnek s různobarevným dekorem (např. modré barvy s dekorem barevných květin a listů na vnější straně), vnitřní strana je béžové barvy. Hrnek o objemu 400 ml, s barevným silikonovým víčkem s otvorem pro pití krytým průhledným plastovým uzávěrem a s barevnou silikonovou objímkou. Bambusový hrnek je vložen do papírové skládačky béžové barvy s černým vyobrazením bambusových výhonků po stranách a textem HOME ELEMENTS, na přední straně je uveden text identifikující výrobek (BAMBOO travel mug), na horní straně skládačky je uveden český název výrobku (BAMBUSOVÝ HRNEK), další cizojazyčný názvy výrobku (BAMBOO TRAVEL MUG, BECHER BAMBUS) a text HOME ELEMENTS. Na zadní straně skládačky je uveden údaj o objemu (400 ml), údaj o dovozci, EAN kód, symbol výrobku pro styk s potravinami (pohárek s vidličkou), symbol nevhodnosti použití výrobku do myčky nádobí a symbol Zeleného bodu.

Odůvodnění: Plastové materiály určené pro styk s potravinami (food contact materials, dále jen FCM) mohou být vyrobeny pouze z látek náležitě posouzených a autorizovaných v souladu s kapitolou II, oddíl 1, čl. 5 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I (Seznam Unie povolených monomerů, jiných výchozích látek, makromolekul získávaných mikrobiální fermentací, přídatných látek a pomocných látek pro výrobu polymerů). Používání bambusových a jiných neautorizovaných rostlinných přísad v plastových materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami může představovat riziko pro lidské zdraví, ke kterému může dojít při akcelerující degradaci některých těchto plastů. To může vést k migraci některých látek do potravin (formaldehyd, melamin) v množstvích, která překračují povolené limity a mohou představovat riziko pro lidské zdraví.