Stanovení nebezpečného výrobku: balzám THIEN THAO (BALM), TROUNG SON BALM, 30g

Vytvořeno: 4. 1. 2017 Poslední aktualizace: 4. 1. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

balzám THIEN THAO (BALM), TROUNG SON BALM, 30g,

EAN: 8934960011702 (kód neexistuje)

 

Výrobce dle značení/ Země původu: Cty CÔ PHÂN DÔNG NAM DUÒC (DND) TRUÕNG SÓN, 43/2 HÖA BÍNH, P. TÄN THÖI HOA, O. TÄN PHÚ, TP HCM/ neuvedena (patrně Vietnam)

Dovozce: neuveden

Distributor dle poskytnuté dokumentace: Byly předloženy dvě faktury, na kterých názvy výrobků neodpovídají kontrolovanému kosmetickému přípravku. Druhá faktura byla vystavena až tři dny po zahájení kontroly:

1/ TAMDA FOODS s.r.o., Libušská 319/126, 142 00 Praha – Písnice, IČO: 27160840

2/ Memory vision s.r.o., Trojická 1910/7, 128 00 Praha – Nové Město, IČO: 04003691

Prodejce: KJM J.H., s.r.o., Klášterská 76, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO: 28135351

(provozovna: Centrum levného nákupu, Lannova tř. 55/31, 370 01 České Budějovice 6)

 

Popis výrobku: Jedná se o kosmetický přípravek – balzám –  ve skleněné dóze se šroubovacím kovovým uzávěrem. Dóza je vložena do červené papírové skládačky. Všechny texty (název výrobku a výrobce, seznam přísad a další) na výrobku jsou výhradně v asijských jazycích (patrně ve vietnamštině a v dalším znakovém jazyku). Je přibalen leták s anglickými texty (pokyny k použití a skladování, varování). Na skládačce uvedený čárový (EAN) kód neexistuje. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např. osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (dovozce), datum minimální trvanlivosti, funkce kosmetického přípravku, seznam přísad dle nomenklatury INCI a povinné české texty.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy