Stanovení nebezpečného výrobku: balzám na rty YABAoLIAN, Truth Love, Dream Color, LIPSTICK

Vytvořeno: 4. 5. 2016 Poslední aktualizace: 4. 5. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

YABAoLIAN, Truth Love, Dream Color, LIPSTICK

(balzám na rty)

 

Výrobce/Dovozce/Distributor/ Země původu: neuvedeno

Prodejce: Thi Huong Pham, Dlouhá 179/17, 412 01 Litoměřice – Město, IČ: 25476157

(prodejna: AA AKCE textil-obuv, Dlouhá 179/17, 412 01 Litoměřice – Město)

 

Popis: Jedná se o balzám na rty v cca 5 cm dlouhém vrchním krycím obalu z průhledného světle zeleného plastu se zlatým potiskem s texty identifikující výrobek a stylizovanými lístečky. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), seznam přísad, jmenovitý obsah, datum minimální trvanlivosti, šarže, země původu a povinné české texty.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy