Stanovení nebezpečného výrobku: Balzám na rty / LIPSTICK, ROMANTIC BEAR

Vytvořeno: 6. 3. 2017 Poslední aktualizace: 6. 3. 2017

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Balzám na rty / LIPSTICK, ROMANTIC BEAR, KT1609-12, NO.:LC-009

EAN: 5848692807867, 6916517256912 (kódy neexistují)

 

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle některých etiket: L&N s.r.o., Libušská 319, Praha 4 (firma neexistuje)

Distributor: PLEKOZ s.r.o., Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 29034205 (společnost byla zrušena a byla soudně nařízena její likvidace)

Prodejce: Long Pham Thanh, Za hospodou 416/7, 102 00 Praha – Štěrboholy, IČO: 70203105

(prodejna: Style, Obchodní zóna č. 266, 431 11 Otvice)

 

Popis výrobku: Jedná se o kosmetický přípravek – balzám na rty (tyčinka) – v různě barevných plastových vysouvacích obalech. Na obalu se nachází pouze text ROMANTIC BEAR. Na dolepené etiketě se nachází kód výrobku a neexistující čárový (EAN) kód (u některých etiket tento kód chybí), seznam přísad ve formě neodpovídající platné legislativě, datum minimální spotřeby, země původu a informace o nevhodnosti výrobku pro děti do 8 let. Na některých etiketách je ještě uveden neexistující dovozce. Balzámy mohou být uloženy v papírovém skupinovém obalu, na kterém je kromě označení LIPSTICK uveden alternativní kód výrobku a alternativní opět neexistující EAN kód. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např. osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (dovozce), a jmenovitý obsah.

 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy