Stanovení nebezpečného výrobku: balzám na rty FRUIT LIP BALM – apple, cherry, lemon, peach, strawberry, AODIE COSMETICS

Vytvořeno: 2. 3. 2017 Poslední aktualizace: 2. 3. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

balzám na rty FRUIT LIP BALM – apple, cherry, lemon, peach, strawberry, AODIE COSMETICS, 15g,

EAN: 6928405840011, 6928405811790 (kódy neexistují)

 

Výrobce dle značení/ Země původu: AODIE COSMETICS/ Čína

Dovozce dle značení: eden s.r.o. lipence.praha (firma neexistuje)

Distributor: nezjištěn

Prodejce: Hang Tran Thi, Dlouhá 190, 382 41 Kaplice, IČO: 28104307                                                             (provozovna: Avanho, Linecká 851, 382 41 Kaplice)

 

Popis výrobku: Jedná se o kosmetický přípravek – balzám na rty – různých barev odpovídajících deklarované náplni –  v průhledné plastové dóze se šroubovacím plastovým uzávěrem příslušné barvy. Na výrobku jsou dolepeny cizojazyčné etikety s uvedením názvu výrobku, výrobce a označení tržního druhu včetně vyobrazení ovoce. Dále je zde uveden jmenovitý obsah, seznam přísad a neexistující čárový kód. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např. osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (dovozce), datum minimální trvanlivosti, šarže a povinné české texty. Výrobek může být uložen ve skupinovém obalu – kartonové krabici – s částečně odlišným značením (jiný, rovněž ale neexistující EAN kód; odlišný název výrobku – AODIE MAKE-UP, Jam Lip Balm, 80% fruit essences; různé kódy a adresa výrobce; různé piktogramy včetně piktogramu výrobku netestovaného na zvířatech – „králík v trojúhelníku“ – takové značení je ale v rozporu s platnou legislativou. Nejsou totiž přípustná tvrzení, která vyvolávají dojem, že přípravek má zvláštní přínos, přičemž ve skutečnosti představuje pouhé dodržení minimálních právních požadavků. Takovým minimálním požadavkem je platný všeobecný zákaz testování kosmetických přípravků na zvířatech). Kartonová krabice je přelepena samolepící etiketou s dalšími kódy, opět odlišným názvem výrobku (lesk na rty) a tvrzením „výrobce v eu“ (to je v rozporu se značením na výrobku). Seznam přísad uvedený na výrobku, kartonu a etiketě je odlišný.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy