Stanovení nebezpečného výrobku: balzám na rty Aodie, lip balm

Vytvořeno: 9. 9. 2016 Poslední aktualizace: 9. 9. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

Aodie, lip balm

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeno

Distributor (dle nabývacího dokladu): Factoroom s.r.o., Harmonická 1384/13, 158 00 Praha 13 – Stodůlky, IČ: 24193925 (společnost nemá od 2. 9. 2014 živnostenské oprávnění)

Prodejce: Ngo Van Duong, Diamantová 1906, 511 01 Turnov, IČ: 03686566 (provozovna: tržnice, Palackého 472, 511 01 Turnov)

 

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – balzám na rty – v cca 6 cm dlouhém plastovém obalu v různých barvách s průhledným uzávěrem s obrázkem dívky. Jednotlivé balzámy jsou umístěné v bílém plastovém blistru. Na výrobku jsou uvedeny čínské texty a název výrobku. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), datum minimální trvanlivosti, jmenovitý obsah, seznam přísad, šarže.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy