Stanovení nebezpečného výrobku: Awesome Cloud STRAWBERRY

Vytvořeno: 19. 11. 2018 Poslední aktualizace: 19. 11. 2018

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Awesome Cloud STRAWBERRY

EAN: kód neuveden

 

Výrobce / dovozce / distributor: neuvedeni

Distributor dle nabývacího dokladu: nezjištěn (nabývací doklady nebyly k dispozici)

Prodejce: Innoshop s.r.o., Husova 51/38, 417 02 Dubí – Běhánky, IČO: 05685141 (prodejna: INNOSHOP (ZMC), Cínovec 290, 415 01 Dubí)

 

Popis: Výrobek v průhledné plastové lahvičce s bílým šroubovacím uzávěrem byl ve výše uvedené prodejně uváděn na trh jako náhradní náplň elektronické cigarety. Na lahvičce je nalepená červená papírová nálepka s obrázky jahod a textem: „Awesome Cloud, STRAWBERRY, INGREDIENTS: USP Propylene Glycol (≤20%), USP Glycerin (≤70%), USP Nicotine, Natural and artificial Flavorings (≤20%), WARNING! Do not touch or ingest, doing so may be fatal. Nicotine is addictive and habit forming, and toxic by inhalation, contact with skin, or if swallowed. Keep away from children and pets. Do not use if pregnant, breast feeding, at risk of heart disease, high blood pressure, diabetes or tanking medicine for depression or asthma, or if you have any health complication. 0mg, 3mg, 6mg. AWESOME“. Na etiketě je dále obrázek americké vlajky a čtyři piktogramy / symboly: černý vykřičník v bílém čtverci, nevhodné pro osoby mladší 18 let, kulatý symbol se šipkami uvnitř – tzv. zelený bod, avšak v černobílé barvě a znak znázorňující nevhodnost výrobku pro těhotné.

 Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky na značení dle § 12h odst. 2 písm. a), c) až e) a g) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, dále jen „zákon“, dle § 12h odst. 3 zákona, dle § 13e odst. 1 zákona a dle § 5 odst. 2 a odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že informace o výrobku nejsou dostupné v českém jazyce a není znám způsob použití výrobku. Výrobek obsahuje nikotin, tj. návykovou a akutně toxickou látku při všech způsobech expozice v dostatečně vysokých dávkách, přičemž spotřebitel není informován o bezpečném používání výrobku. V případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s užitím výrobku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení výrobku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku ve formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy