Stanovení nebezpečného výrobku: auroville BYLINNÝ Šampon JEMNÁ PÉČE O VLASY

Vytvořeno: 6. 5. 2016 Poslední aktualizace: 6. 5. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

auroville BYLINNÝ Šampon JEMNÁ PÉČE O VLASY

šarže – vyrobeno May 2014

 

Výrobce/Země původu: BON, Bio Organic & Natural Auroville/ Indie

Dovozce: Auroville.cz (adresa uvedená na obale: Řipská 1432/2, Praha 10; dle obch. rejstříku: sídlo – Auroville.cz s.r.o., Polská 529, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 030442391)

Distributor: Martin Vágner, 582 86 Leština u Světlé 17, IČ: 74102265, na daňovém dokladu uvedena provozovna Auroville.cz, Polská 529, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Prodejce: e-shop: www.ferovysvet.cz, provozovatel: Martina Folwarczná, Školní 864, 294 01 Bakov nad Jizerou

Popis: Průhledná plastová lahvička o objemu 100 ml s bílým uzávěrem naplněná světle zelenou kapalinou. Na přední straně lahvičky se nachází etiketa s fotem dívky a s nápisy identifikujícími výrobek, na zadní straně výrobku je taktéž etiketa s dalšími údaji o výrobku (název, seznam přísad v podobě neodpovídající legislativě, jmenovitý obsah, datum výroby a spotřeby, výrobce, dovozce).

Odůvodnění: Mikrobiologické vyšetření výrobku prokázalo přítomnost aerobních mezofilních mikrobů v množství 1,6 × 104 KTJ/g, opakované vyšetření z téže šarže prokázalo mírný nárůst obsahu mikrobů na hodnotu 5,5 × 104 KTJ/g. Mikrobiologická kvalita výrobku nesplňuje požadavky Pokynu Vědeckého výboru pro bezpečnost spotřebitelů (SCCS/1501/12), oddíl 4-4 (The SCCS´S Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation, 8th revision), na který odkazuje část 3.3 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) č. 674/2013, o pokynech k příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Limit pro mikrobiální kontaminaci (102 KTJ/g) kosmetického přípravku kategorie I (mj. výrobky, které se aplikují okolo očí, jako je i zde uvedený) je překročen. Na základě těchto skutečností není uvedený výrobek bezpečný ve smyslu článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.

Riziko kontaminace aerobními mezofilními mikroby spočívá ve zhoršení toxikologických vlastností výrobku vinou produkce toxických radikálů a mikrobiálních toxinů činností mikrobů, jejichž důsledkem může být lokální dráždění, event. lokální zánět kůže.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy