Stanovení nebezpečného výrobku: AURELIINA DOMÁCÍ ŘEBŘÍČKOVÁ MAST, AURELIINA DOMÁCÍ MĚSÍČKOVÁ MAST, AURELIINA DOMÁCÍ KOSTIVALOVÁ MAST

Vytvořeno: 8. 1. 2019 Poslední aktualizace: 8. 1. 2019

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

1/ AURELIINA DOMÁCÍ ŘEBŘÍČKOVÁ MAS

 2/ AURELIINA DOMÁCÍ MĚSÍČKOVÁ MAST

  3/ AURELIINA DOMÁCÍ KOSTIVALOVÁ MAST

 

Výrobce/ Země původu: nezjištěn/ Česká republika

Distributor/ Prodejce: Zpátky k bylinám s.r.o., Hlavní třída 18, 738 01 Frýdek – Místek, IČO: 05340934, www.zpatkykbylinam.cz

(prodejna: stánek na výstavě Zdraví a duše, Výstaviště Černá louka, Ostrava – Moravská Ostrava)

 

Popis: Jedná se o kosmetické přípravky – (masti) naplněné v plastovém kelímku s uzávěrem. Na kelímku jsou nalepeny etikety s názvem výrobku, seznamem přísad (Složení ad 1: Kosmetická vazelína žlutá, řebříčková nať (Herba millefolii), ad 2: Kosmetická vazelína žlutá, květ měsíčku (Flos callendulae), ad 3: Kosmetická vazelína žlutá, kořen kostivalu (Radix symphyti)), údajem o zemi původu, emailovou adresou zpatkykbylinam@napismi.cz, jmenovitým obsahem, datem výroby a trvanlivostí přípravku.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobků nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy