Stanovení nebezpečného výrobku: ARM CIRCLE, NUMEROUS STAR ®, 10“x 6“

Vytvořeno: 8. 8. 2022 Poslední aktualizace: 12. 8. 2022

inisterstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky  di-2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

nafukovací rukávky ARM CIRCLE, NUMEROUS STAR ®, 10“x 6“
údaje dle značení na dolepené etiketě: Rukávky zvířátka, ITEM NO: HCH-470, 2-480-17.5
EAN dle značení: 8410166404703

Výrobce dle značení/ země původu:
Jain Xiong Da Trading Center, Building 10, Nan Ge Yang, Chenghai, Shantou, Guangdong / Čína

Dovozce dle značení: Asia zboží s.r.o.

Distributor: neuveden

Prodejce: Thi Hai Van Tran, Kollárova 1714/1, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí,       IČO: 04567862

(prodejna: Obchodní centrum, Střelecká 45/2, 500 02 Hradec Králové)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Směsný vzorek nafukovacích rukávků a nafukovacího ventilku obsahuje DEHP v množství 18,55 ± 3,71 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Různobarevně nafukovací rukávky s obrázky (např. delfínů). Rukávky jsou balené v průhledném plastovém sáčku s vloženým barevným papírovým kartonem s vyobrazením moře, palmy, písečné pláže s mořskými hvězdicemi a nafouknutých rukávků, s texty identifikující výrobek (ARM CIRCLE, NUMEROUS STAR®, 10“x6“) a upozorňujícím textem v anglickém jazyce s chybami (varováním k výrobku, že není záchranné zařízení a že ho lze používat pod dohledem dospělého), údajem o zemi původu, symbolem o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (FOR AGES 3+) a symbolem Zeleného bodu. Na dolepené bílé etiketě je uveden český název výrobku (Rukávky zvířátka), informační texty k výrobku v českém jazyce s chybami, kódy ITEM NO: HCH-470, 2-480-17.5, údaj o dovozci, výrobci, zemi původu a EAN kód.