Stanovení nebezpečného výrobku: Animal Party bottle

Vytvořeno: 26. 9. 2022 Poslední aktualizace: 26. 9. 2022

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

Animal Party bottle
údaje dle značení na dolepené etiketě: Maršmelouny a komprimátová směs, L231020B
EAN: 873305813542

Výrobce/ země původu: Becky s B.V. – Postbus 37771, 1030 BJ Amsterdam, the Netherlands, www.beckys.nl/ Holansko
Distributor/ prodejce: JINÁ ZAHRADA s.r.o., Josefodolská 352, 293 01 Mladá Boleslav – Debř, IČO: 28744594
(prodejna: JINÁ ZAHRADA s.r.o., Ústecká ul., 403 17 Chabařovice) 

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava medvídka obsahuje DEHP v množství 15,69 ± 3,14 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová různobarevná láhev, vysoká cca 20 cm, naplněná cukrovinkami (např. maršmelouny a komprimátovou směsí), láhev je uzavřená bílým víčkem s otvorem na plastové brčko. Brčko má různobarevný uzávěr a je připevněné k láhvi. Na uzávěru láhve je nasazená různobarevná plastová hlava zvířátka (např. hlava medvěda, prasete, delfína). K láhvi je připevněná barevná papírová etiketa s obrázkem medvěda, prasete, delfína a s textem identifikující výrobek (Animal Party bottle). Dále je zde uveden údaj o výrobci, EAN kód, kódy L231050B, VPM996178, údaj i minimální trvanlivosti a další údaje vztahující se k obsahu cukrovinek v láhvi, symbol pro styk s potravinami, označení shody CE, varovný text ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let částic (vyjádřeno také piktogramem) a další cizojazyčné upozorňující a varovné texty.