Stanovení nebezpečného výrobku: ALOBAL, šířka 29 cm, délka 10 a 20 m

Vytvořeno: 24. 6. 2016 Poslední aktualizace: 24. 6. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné tyto výrobky:

 

1/ ALOBAL, šířka 29 cm, délka 10 m, EAN: 8595593200057

2/ ALOBAL, šířka 29 cm, délka 20 m, EAN: 8595593200064

(oba EAN kódy patří společnosti FRIST s.r.o., Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9)

 

Výrobce/Dovozce/Země původu: neuvedeno

Distributor (dle nabývacího dokladu): LUTON Group, s.r.o., Táboritská 880/14, 130 00 Praha 3, IČ: 24285439 (společnost se na dané adrese nevyskytuje a nekomunikuje)

Prodejce: Thanh Binh Nguyen, Hornická 658, 384 11 Netolice IČ: 68922566

(provozovna: Potraviny, Mírové náměstí 52, 384 11 Netolice)

 

Popis výrobku: Jedná se o hliníkovou fólii zabalenou v plastové fólii s barevným potiskem a texty v českém a slovenském jazyce: „Hliníková fólie vhodná pro pečení a grilování. Nepoužívejte pro styk s kyselými potravinami.“, šířka 29 cm, délka 10 m nebo 20 m, EAN kódy, grafickým symbolem pro styk s potravinami, symbolem Zeleného bodu, symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), recyklačním symbolem, piktogramem materiálového složení („nápis alu v kruhu se dvěma šipkami“).    

 

Odůvodnění:  Nebyl splněn požadavek článku 15, odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 (dále jen „nařízení“) týkající se uvedení jména nebo obchodního jména a v obou případech adresy nebo sídla výrobce, zpracovatele nebo prodejce odpovědného za uvedení těchto výrobků na trh v rámci Společenství. Nebyl splněn požadavek článku 17 nařízení, týkající se nutnosti zajištění sledovatelnosti ve všech fázích procesu, kvůli usnadnění kontroly, stažení vadných výrobků, informovanosti spotřebitele a vymezení odpovědnosti. Nebyl splněn požadavek článku 16 nařízení, týkající se povinnosti předložení písemného prohlášení, že výrobky jsou v souladu s předpisy, které se na ně vztahují. Tyto výrobky tak nejsou bezpečné ve smyslu § 3 odst. 2 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že výrobky byly uvedeny na trh, aniž by bylo známo, zda splňují zdravotní požadavky (např. migrace karcinogenních látek, složení, podmínky použití).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy