Stanovení nebezpečného výrobku: Allure&more VERT, PHEROMONE PERFUME FOR MEN, sériové č. 161901

Vytvořeno: 16. 5. 2018 Poslední aktualizace: 16. 5. 2018

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

Allure&more VERT, MIYOSHI  MIYAGI NEW YORK, NEXT GENERATION PHEROMONES,PHEROMONE PERFUME FOR MEN

na dolepené etiketě: MM Next Allure&more Vert parfém s feromony pro muže 30 ml,

sériové č. 161901, EAN kód 5907776180477

 

Výrobce/ Země původu: WPJ INTERNATIONAL, UL. DOBREGO PASTERZA 64, 31 – 416 KRAKÓW/ Polsko

Distributor dle nabývacího dokladu: WPJ INTERNATIONAL WLADYSLAW i Piotr Jamróz, spólka jawna, 31 – 416 Kraków, ul. Jakuba Majora 26/2 / Polsko

Distributor/ Prodejce: Virtshop CZ s.r.o., Letců 1005, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26004909

(www.sexshop.cz, sklad, osobní odběr – Tř. E. Beneše 1428, 500 12 Hradec Králové, prodejna – Karlínské náměstí 234/5, 186 00 Praha – Karlín)

 

Popis: Parfém je naplněn do průhledného skleněného flakonu o objemu 30 ml s rozprašovačem a zeleno stříbrným uzávěrem. Flakon je uložen do papírové skládačky. Na přední straně flakonu je uveden název výrobku. Na zadní straně je zelená oboustranná etiketa, která obsahuje různé texty (NEXT GENERATION PHEROMONES, PHEROMONE CONCENTRATION, MANUFACTURED UNDER LICENSE: MIYOSHI MIYAGI, 333 PEARL ST SUITE 7H, NEW YORK, NY 10038, WWW.MIYOSHIMIYAGI.COM), přední strana s fotografií muže obsahuje texty identifikující výrobek. Na spodní straně flakonu je nalepena plastová průhledná etiketa s texty identifikující výrobek, jmenovitý obsah a sériové číslo 161901. Na přední straně zelené papírové skládačky s otiskem prstu se nachází texty identifikující výrobek a obsah. Na zadní straně jsou uvedeny texty, seznam přísad (kde je uvedeno Pheromones), na spodní a boční straně je uveden výrobce, sériové číslo 161901, EAN kód, symbol doby trvanlivosti po otevření (symbol otevřeného kelímku), výstražný symbol hořlaviny a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Zelená papírová skládačka je vsazena do černého obalu s fotografií muže, kde jsou uvedeny texty identifikující výrobek, na boční straně je nalepená bílá etiketa s českým názvem výrobku, zvláštním upozorněním týkajícím se použití a odkaz na internetovou stránku prodejce.

Odůvodnění: Značení kosmetického přípravku uvádí, že výrobek obsahuje feromony (Pheromones), které nebyly výrobcem v rozporu s požadavky platné legislativy specifikovány. Feromony mohou mít androgenní účinky. Látky s androgenním účinkem patří mezi látky v kosmetických přípravcích zakázané (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, příloha č. II, ref. č. 37). Jelikož není uveden konkrétně použitý feromon, nelze s jistotou potvrdit, že kosmetický přípravek dodávaný na trh splňuje požadavky na bezpečnost v souladu s nařízením (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.

Riziko látek s androgenním účinkem spočívá v jejich interferenci s hormony tělu vlastními a s tím související možností narušení hormonální rovnováhy organizmu.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy