Stanovení nebezpečného výrobku – Acrylic Liquid UP 2000 Purple

Vytvořeno: 18. 6. 2012 Poslední aktualizace: 18. 6. 2012

 

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje spotřebitelskou veřejnost o nebezpečném výrobku: 
 
 Acrylic Liquid UP 2000 Purple, zn. UP 2000® (přípravek k modeláži nehtů)
šarže LIQ−001123, MFG Date: 0911
Výrobce dle značení/Země původu:  UP2000 Products / USA
Dovozce: USA Nails & Beauty Supply Ltd., 235 Mare Street, London E8 3NS, Velká Británie
Distributor: SNITT TRADE s.r.o., vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČ: 28978773
(firma nedohledatelná)
Uživatelka provozovny péče o tělo:  Thi Nguyet Tran, Bezručova 94/1, 405 02 Děčín – Děčín IV − Podmokly, IČ: 27315916
(provozovna: Nehtové studio „Slunce Nails“, Prokopa Holého 220/19, Děčín 4)
 
Popis: Bílý plastový kanystr o objemu 1 galon (3,78 l) se šroubovacím uzávěrem, pod uzávěrem je modré těsnící víčko. Kanystr je naplněn tekutinou na bázi methylmethakrylátu. Na přední části kanystru se nachází etiketa s názvem výrobku, označením země původu a objemu. Dále se zde nachází upozornění o určení jen pro profesionály v anglickém a německém jazyce. Na zadní části kanystru je připevněna etiketa s uvedením složení výrobku, způsobu použití (v angličtině a v němčině), výrobce, distributora, čísla šarže (Lot Number) a data výroby (MFG Date) včetně různých piktogramů.   
Odůvodnění: Při výkonu státního zdravotního dozoru na základě notifikace z evropského systému rychlého varování RAPEX č. 402/12 byl zjištěn výskyt stejného výrobku, ale jiné šarže. U tohoto vzorku byl laboratorně prokázán obsah 95,8 % methylmethakrylátu (MMA).  Vysoké koncentrace MMA (80 − 90 %) mohou způsobit dlouhodobé poškození nehtů, jsou dráždivé při vdechování a pro kůži. Nebyly tak splněny požadavky požadavky § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů, protože uvedený kosmetický prostředek není bezpečný pro lidské zdraví.  
 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy