Stanovení nebezpečného výrobku – 6dílná sada odlivek, 40 ml, hruška, zn. BASIC CLASS, kód 041042h

Vytvořeno: 20. 7. 2012 Poslední aktualizace: 20. 7. 2012

 

 

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 
 
6dílná sada odlivek 40 ml hruška, zn. BASIC CLASS,
 
kód 041042h, EAN: 8591022131459
 
Výrobce/Země původu: WENZHOU HAPPYWARE CO., LTD., 16 F., UNION BUILDING, CHEZHAN ROAD, WENZHOU, CHINA 32500
 
Dovozce/ Distributor: VETRO-PLUS a.s., Vocelova 1176, 500 02 Hradec Králové,
IČ: 63217180
 
Prodejce: TA & Va s.r.o., Haškova 948/28, 460 06 Liberec 6, IČ: 27340708
 
Popis:  Jedná se 6dílnou sadu odlivek balenou v kartonu a průhledném celofánovém obalu. Čiré skleněné odlivky jsou zdobeny obrázkem větvičky s hruškami. Obrázek zasahuje do pitného okraje. Na kartonu je značka výrobku, název výrobku v několika jazycích, text „EU NORM“, objem odlivek (40 ml), kód výrobku a čárový (EAN) kód. Dále je uvedena webová adresa dovozce (www.vetroplus.cz) včetně adresy distributorů v různých zemích.
 
Odůvodnění:  Z okraje pro pití se uvolňuje kadmium v množství 0,26 mg na odlivku a olovo v množství 3,10 mg na odlivku. Výrobek pro obsah těchto prvků nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.4 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů. Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z takovéto odlivky může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickými kovy − olovem a kadmiem a následně k jejich průniku do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav. U dospělých osob se trávicím ústrojím vstřebává až 10 % přijatého množství olova. U těhotných žen a malých dětí vstřebávání stoupá až na 40 %. Olovo prochází placentou a proto je při expozici matky exponován i plod. Expozice olovem může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí.

  

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy