Stanovení nebezpečného výrobku – 3dílná sada skleněných odlivek, 50 ml, FIZZY DOGS, zn. BANQUET FOR YOUR HOME

Vytvořeno: 20. 7. 2012 Poslední aktualizace: 20. 7. 2012

  

  
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 
 
3 dílná sada skleněných odlivek FIZZY DOGS 50 ml, kód 04G1032FD3, ID nr.: 11-2011 FHJ20110512,  zn. BANQUET FOR YOUR HOME, EAN: 8591022225271
 
Výrobce/Země původu: HUBEI VIC TRADING CO., LTD., NO.77 SHENGLI JIE, WUHAN, CHINA
 
Dovozce + Distributor: VETRO-PLUS a.s., Vocelova 1176, 500 02 Hradec Králové, IČ: 63217180
 
Prodejce: ČEVI s.r.o., tř. 1. máje 871, 460 01 Liberec III – Jeřáb, IČ: 27303454
prodejna: Obchodní dům, tř. 1. máje 871, 460 06 Liberec
 
Popis:  Jedná se 3dílnou sadu skleněných odlivek balenou v kartónovém přířezu. Matné skleněné odlivky jsou zdobeny barevnými obrázky psů (pudl, boxer, jezevčík) Obrázky zasahují do pitného okraje. Na kartonu je značka výrobku, název výrobku v několika jazycích, objem odlivek (50 ml), kód výrobku, ID a čárový (EAN) kód. Dále je uvedena webová adresa dovozce (www.vetroplus.cz) včetně symbolu výrobku určeného pro styk s potravinami (kelímek s vidličkou).
 
Odůvodnění:  Z okraje pro pití se uvolňuje kadmium v množství 0,50 − 0,62 mg na odlivku a olovo v množství 8,02 − 9,79 mg na odlivku. Výrobek pro obsah těchto prvků nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.4 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů. Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z takovéto odlivky může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickými kovy − olovem a kadmiem a následně k jejich průniku do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav. U dospělých osob se trávicím ústrojím vstřebává až 10 % přijatého množství olova. U těhotných žen a malých dětí vstřebávání stoupá až na 40 %. Olovo prochází placentou a proto je při expozici matky exponován i plod. Expozice olovem může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí.
 

 Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy