Stanovení nebezpečného výrobku: CHOICE CHANDELIER, LOTUS PARFUMS, POUR FEMME, TRAVEL EXCLUSIVE

Vytvořeno: 15. 11. 2023 Poslední aktualizace: 15. 11. 2023

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

CHOICE CHANDELIER, LOTUS PARFUMS, POUR FEMME, TRAVEL EXCLUSIVE
číslo šarže/ sp. do: 11.2025
EAN: 5902114885816


Výrobce dle značení/ Země původu:
REVERS COSMETICS Sp. z.o.o., 05-090 Raszyn, ul. Slowikowskiego 39 A, www.reverscosmetics.pl/ Polsko
Distributor/ dovozce: neuvedeni
Prodejce: Thi Huong Tran, Bří. Mrštíků 893/22, 691 72 Klobouky u Brna, IČO: 06812112
(prodejna: Večerka, Osvobození 7, 691 76 Šitbořice)

Popis: Jedná se o parfémovanou vodu ve skleněném flakonu, úzkého, válcového tvaru, s rozprašovačem a se stříbrným plastovým uzávěrem, který je vložen do sáčku se sametovým povrchem, v horní části prošitého nití. Na přední straně flakonu jsou uvedené texty identifikující výrobek a jeho nominální obsah. Flakon je vložen do papírové skládačky trojbokého tvaru, růžové a stříbrné barvy. Na přední straně skládačky jsou uvedené texty zlaté barvy identifikující výrobek, další texty a nominální obsah výrobku. Na zadní straně skládačky jsou uvedené varovné a informační cizojazyčné texty, včetně textu v českém jazyce s názvem výrobku (PARFÉMOVANÁ VODA), údaje o výrobci, zemi původu a seznam přísad, kde je uvedena složka mj. „Butylphenyl Methylpropional“. Na boční straně je uveden EAN kód, údaje o výrobci a zemi původu, vytištěný kód 11.2025, výstražný symbol pro hořlavinu, symbol otevřeného kelímku, symbol Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení nesmějí kosmetické přípravky obsahovat zakázané látky uvedené v příloze II. Látka 2-(4-terc-butylbenzyl) propanal (CAS 80-54-6; lilial) je uvedena v příloze II pod referenčním číslem 1666. Látka je klasifikována jako toxická pro reprodukci kategorie 1 B. Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele neschválil udělení výjimky pro tuto látku a lilial tak nesmí být, stejně jako jiné látky klasifikované jako CMR (karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci) používán jako přísada kosmetických přípravků. Testy na zvířatech bylo prokázáno, že je látka lilial toxická pro reprodukci a její použití tak představuje riziko pro lidské zdraví.