Stanovení nebezpečného výrobku: ꟻFLORINA®, STRAW PLASTIC CUP, kubek termiczny

Vytvořeno: 26. 10. 2022 Poslední aktualizace: 1. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

ꟻFLORINA®, STRAW PLASTIC CUP, kubek termiczny
EAN kód: 5907758606728


Výrobce/ Země původu:
neuveden/ Čína
Dovozce dle značení: Florentyna Sp., z.o.o., Korzkwy 31, 63-300 Pleszew, POLAND
Dodavatel dle značení: Florentyna CZ s.r.o., Slavíčkova 522/5, 460 07 Liberec
Distributor dle nabývacího dokladu: INTERMARKET Company s.r.o., Libušská 319/126, 142 00 Praha 4 – Písnice, IČO: 25753533
Prodejce: SKALIMAR s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5-Smíchov, IČO: 28410181
(prodejna: Dárkománie, Vodňanská 1381, 383 01 Prachatice II) -výrobek byl prodejcem stažen z trhu

Popis: Plastový, opakovatelně použitelný, různobarevný termohrnek (např. růžový, zelený), uvnitř je béžové barvy. Hrnek o objemu 400 ml, s víčkem s otvorem na pití, s odklápěcím barevným plastovým uzávěrem, na vnitřní straně víčka je vylisován symbol výrobku pro styk s potravinami (pohárek s vidličkou), dno termohrnku je opatřeno protiskluzovou podložkou. Na vnější straně hrnku je nápis identifikující výrobek (STRAW PLASTIC CUP) a další text (NATURAL STRAW PLASTIC BIODEGRADABLE). Hrnek je vložen do papírové skládačky béžové barvy s průhledem, na přední straně se nachází texty identifikující výrobek (ꟻFLORINA®, kubek termiczny) a údaj o objemu (400 ml). Na zadní straně skládačky jsou uvedené texty identifikují výrobek, obrázek termohrnku s cizojazyčnými texty, údaj o dovozci, dodavateli, číslo série výrobku A19-430, EAN kód a symbol výrobku pro styk s potravinami (pohárek s vidličkou). Na bočních stranách je uveden text ꟻFLORINA®, obrázek hrnku a grafické znázornění obilí, stonků a rozdrcené slámy s polským textem popisu sloma sbožowa, rozdrobnione wlákna, tworzywo do produkcji kubka (z grafického znázornění vyplývá, že výrobek obsahuje vlákna drcené slámy) a cizojazyčné texty k použití výrobku, včetně textu v českém jazyce s názvem výrobku (CZ/ ECO CUP PROTISKLUZOVÁ ZÁKLADNA).

Odůvodnění: Plastové materiály určené pro styk s potravinami (food contact materials, dále jen FCM) mohou být vyrobeny pouze z látek náležitě posouzených a autorizovaných v souladu s kapitolou II, oddíl 1, čl. 5 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I (Seznam Unie povolených monomerů, jiných výchozích látek, makromolekul získávaných mikrobiální fermentací, přídatných látek a pomocných látek pro výrobu polymerů). Používání bambusových a jiných neautorizovaných rostlinných přísad v plastových materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami může představovat riziko pro lidské zdraví, ke kterému může dojít při akcelerující degradaci některých těchto plastů. To může vést k migraci některých látek do potravin (formaldehyd, melamin) v množstvích, která překračují povolené limity a mohou představovat riziko pro lidské zdraví.