Stanovení nebezpečného výrobku: Pigment pro permanentní make-up FA Expert Series – NUDE 2

Vytvořeno: 3. 5. 2023 Poslední aktualizace: 3. 5. 2023

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky kobalt obsažené ve výrobku:

Pigment pro permanentní make-up FA Expert Series – NUDE 2
údaje dle značení: Fleis Academy EXPERT SERIES, šarže BATCH ND22022/06

EAN kód:  —

Výrobce/ země původu: Hong Kong
Distributor dle značení: Veronika Nicolette Fleišer, Nad Vinicí 1709, 434 01 Most, IČO: 86751603
Prodejce: Veronika Nicolette Fleišer, Nad Vinicí 1709, 434 01 Most, IČO: 86751603

Riziko chemické látky kobalt, jejíž přítomnost byla laboratorně potvrzena v pigmentu pro permanentní make-up v množství 0,000125 % hm. v odebraném vzorku ± 35 %, což nesplňuje limit 0,00005 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s dodatkem 13 položky 75 Seznamu látek se specifickými koncentračními limity přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) spočívá v iritaci kůže, iniciaci alergické dermatitidy. Expozice může mít vliv na funkci štítné žlázy se snížením syntézy tyroxinu. Toxický vliv této chemické látky byl potvrzen na myokard při perorálním užití. V práškové podobě při inhalaci kobaltu je možný vznik asthma bronchiale při protrahované expozici. Sloučeniny s dvoumocným chromem jsou při dlouhodobé masivní expozici na pracovišti karcinogenní.

Popis výrobku: Pigment pro permanentní make-up v lahvičce o objemu 10 ml v černorůžové papírové krabičce. Na přední straně obalu, tj. papírové krabičky, je zobrazeno logo vzdělávací agentury Fleis Academy EXPERT SERIES, a objem lahvičky 10 ml. Na levé straně papírové krabičky je nálepka s ozn. NUDE 2 a šarže výrobku BATCH ND22022/06. Na pravé straně papírové krabičky je vyznačen nápis EXPERT SERIES. Na zadní straně je uveden anglický popis produktu, obsah krabičky, upozornění na obsah niklu (riziko alergické reakce) a sídlo výrobce. Plastová lahvička s pigmentem má černé víko. Z přední strany je vyobrazeno stejné logo jako na papírové krabičce. Na zadní straně je bílá nálepka obsahující seznam ingrediencí, upozornění, datum výroby, datum expirace a zodpovědnou osobu (to vše anglicky).